K.B. 21-4-2007: voorwaarden en nadere regels waarbij een financiŽle tegemoetkoming wordt verleend aan de verpleegkundige voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers

Noot: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd opgeheven door: B.S. 3-9-2019

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiŽle tegemoetkoming verleend aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers

Inhoudsopgave van het document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

Bijgevoegde bestanden
Versie vanVan toepassing op
Bijlage 14/05/2007

FR   NL