K.B. 31-8-2009: inzake de tegemoetkoming voor de hulp bij tabaksontwenning

Samenvatting: Papierversie: UB/1817

Noot: Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 15-9-2009 - ed. 2
Opgeheven door: Decreet van 15-7-2016 van de Vlaamse Overheid houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (1)

FR   NL  


Koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning

Inhoudsopgave van het document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL