K.B. 17-8-2013: tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende, geďntegreerde en multidisciplinaire, zorg voor kwetsbare ouderen

Samenvatting: Papierversie: pagina UB/

Noot: Tekst ingevoegd door: B.S. 22-8-2013

FR   NL  


Bijgevoegde bestanden
Versie vanVan toepassing op
Bijlage 01/09/2013
01/09/2013
Volledig document07/11/2013

FR   NL