K.B. 3-4-2015 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het K.B. 3-7-1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Noot: Tekst ingevoegd door B.S. 20-4-2015 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Inhoudsopgave van het document

HOOFDSTUK I - DEFINITIES

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - DOELSTELLINGEN

Art. 2.

HOOFDSTUK III - VOORAFGAANDELIJKE VEREISTEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN VERGADERING VAN HET MEDISCH-FARMACEUTISCH OVERLEG

Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK IV - ORGANISATIE VAN DE VERGADERING

Art. 5.     Art. 6.

HOOFDSTUK V - FORMALITEITEN NA DE VERGADERING

Art. 7.     Art. 8.

HOOFDSTUK VI - DE ROL VAN HET COMITE

Art. 9.

HOOFDSTUK VII - TEGEMOETKOMING DOOR DE VERZEKERING

Art. 10.

HOOFDSTUK VIII - BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 11.

HOOFDSTUK IX - SLOTBEPALINGEN

Art. 12.     Art. 13.

Bijgevoegde bestanden
Versie vanVan toepassing op
Volledig document15/20/anx-

FR   NL