Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Uitleg over het nieuwe terugbetalingssysteem en linken naar de nieuwe lijsten en formulieren

Algemene informatie

Op 1 juli 2014 is het koninklijk besluit dat het systeem van de vergoeding van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen hervormt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt en in werking getreden.

Dit besluit heeft een administratieve vereenvoudiging, een grotere transparantie, een snellere besluitvorming, tariefzekerheid voor de patiënt,… tot doel.

De artikelen 35 en 35bis van de nomenclatuur zijn verdwenen en worden vervangen door een lijst die de verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten opsomt.

Er zijn ook lijsten van hulpmiddelen voor een aantal verstrekkingen, namelijk de nominatieve lijsten waarvoor elk hulpmiddel een nieuwe identificatiecode krijgt.

Uitleg en regelgeving 

De uitleg met betrekking tot deze nieuwe regelgeving is opgenomen in de volgende documenten:

Regelgeving

Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Dit besluit bevat bijlagen:

Bijlage 1: De lijst zoals gepubliceerd op 01/07/2014

Bijlage 2 : De nominatieve lijsten zoals gepubliceerd op 01/07/2014

Bijlage 3 : De aanvraagformulieren zoals gepubliceerd op 01/07/2014 

Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Voor de lijst bestaan 2 types van aanvraagformulieren.

Voor de nominatieve lijst bestaan 2 types van aanvraagformulieren.

Handleidingen en procedures om een aanvraagdossier in te dienen

Gebruik de webtoepassing IRREQ om een aanpassing te vragen van de lijst van terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen of van de nominatieve lijsten.

Voor de lijst van de terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:

Voor de nominatieve lijsten:

Ontvankelijke aanvraagdossiers tot wijziging van de Lijst

De formulieren en de modaliteiten

De formulieren

 1. Oftalmologie
  • Geen formulier
 2. Neurochirurgie
 3. Otorhinolaryngologie
 4. Urologie en nefrologie    
 5.  Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel
 6. Heelkunde op de thorax en cardiologie
 7. Bloedvatenheelkunde    
 8. Gynaecologie
  • Geen formulier
 9. Pneumologie en ademhalingsstelsel
  • Geen formulier
 10. Plastische heelkunde
  • Geen formulier
 11. Algemene heelkunde
  • Geen formulier
 12. Orthopedie en traumatologie

Modaliteiten

De lijst van de verstrekkingen en nominatieve lijst

sIMPL: database van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De xml-bestanden kunnen in Excel geopend worden.

Uitleg - TemplateNomList.xltx

Lijst en bijwerkingen

Lijst

  Datum publicatie
op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
1 / 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correcties t.o.v. initiële xml
2 30/09/2014 / 01-07-2014 01-07-2014 Wijziging code Qermid voor verstrekkingen orthopedie waarvoor akkoord College nodig is.
3 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende ischemie, nervus vagus en instrumenten op maat
4​ ​23/12/2014 01-01-2015 01-01-2015​ ​01-01-2015​ ​Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende DBS Epilepsie
5​ ​08-01-2015 /​ ​01-01-2015​​ ​01-01-2015​​ ​Het veld 'SafetyMarginPercentage' is verbeterd
6 ​​28-03-2015 01-04-2015 01-04-2015​ ​01-04-2015 ​Wijziging F-§05 (toevoegen centra B1/B2 voor coronaire dilataties) – MB 19/03/2015 / BS 26/03/2015
7 02-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​01-04-2015 ​Wijziging indicaties cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / wijziging heupprothesen: cupula voor reconstructie / wijziging K-§01: wijziging medische verstrekkingen in 5.2 f)  –  MB 19/03/2015 / BS 27/03/2015
8 ​03-04-2015 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ ​Wijziging besparingen –  MB 20/03/2015 / BS 31/03/2015. Zie ook onderaan de pagina bij “meer informatie”
9​ ​10-04-2015 /​ ​01-04-2015 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 7: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
10 ​10-04-2015 ​/ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 8: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
11 ​30-04-2015 ​01-04-2015 01-04-2015​ ​01-04-2015​
01-05-2015
​Wijzigingen MB 20/04/2015 en 22/04/2015 BS 24/04/2015
Wijzigingen van de intraoculaire lenzen, kunstsfincter, osteosyntheseplaten, artroscopie, knieprothesen, hartstimulatoren en coronaire stents. 
Opmerking: in deze PDF zitten « #error »-boodschappen. Gelieve hier geen rekening mee te houden. Deze versie  is correct. Een nieuwe versie van de PDF zal binnenkort op de website worden geplaatst. 
12 14-05-2015​ ​/ 01-04-2015 ​01-04-2015​
01-05-2015
​Correctie xml-bestand van lijn 11 (toevoeging datum firstvalidfrom)
13​ 01-07-2015​ 0​1-08-2015 01-08-2015 ​01-08-2015 ​Inschrijving van nieuwe verstrekking betreffende leverdialyse
14 01-09-2015​ 01-09-2015 01-09-2015 ​01-09-2015 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende  middenoor implantaten
15​ ​24-09-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Besparingen : Inschrijving van nieuwe verstrekkingen betreffende pacemakers
16​ ​05-10-2015 01-07-2014 01-07-2014 ​01-07-2014 ​Erratum : Wijziging van plafondprijs van de verstrekking 157555-157566 + Wijziging van vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01
​17 ​26-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​Wijziging neurochirurgie: B-§02: definitie en indicaties + splitsing vergoedingsvoorwaarden neurostimulatoren (B-§02) en pompen (B-§10).
Rechtzetting tekst vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01 (wijziging “16”)
​18 ​09-12-2015 01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2014
01-02-2016
​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden G-§09 en K-§01
19​ ​23-12-2015 01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Wijziging netjes voor herstel van prolaps
20​ ​03-02-2016 01-03-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de implantaten voor percutane herstelling van mitralisklepbladen
​21 ​16-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016​ 01-03-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de volgende implantaten :
- Implanteerbare hartmonitor
- Robot
- Disposable probe
22​ ​15-03-2016 ​01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Halo en Amace
Meer informatie (omzendbrief aan de ziekenhuizen 2016/05) betreffende de kandidatuurstelling ziekenhuizen voor HALO
23​ ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016​ 01-05-2016​ I​nschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de Thoraflex, de cochleaire implantaten, de embolisatie en de gefenestreerde endoprothesen
24​ ​29-04-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 01-05-2016​ Technische correcties : Cochleaire implantaten
​25 10-05-2016​ 01-06-2016 01-06-2016 01-06-2016 ​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden J-§02
​26 ​21-06-2016 01-07-2016 ​01-07-2016 ​01-07-2016 ​Aanpassing tot forfait van verstrekkingen onder categorie IIB + Wijziging van verstrekkingen betreffende de revisieprothesen in primo-implantatie + Schrapping van vergoedingsvoorwaarden  L-§10 en L-§14
27 29-07-2016​ 01-08-2016​ 01-08-2016​ ​01-08-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende dystonie, kunsthart, TAVI, pulmonale klepstent, TOC, voorschrift, technische correcties II en spine partiële revisie
​28 ​25-10-2016 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Artikel 20 C, Zilver PTX en MoM
​29 ​09-11-2016 ​01-12-2016 01-12-2016​ 01-12-2016​ ​Inschrijving van een nieuwe verstrekking (Fusie falange)
30 29-11-2016​ 01-12-2016 01-12-2016​ 01-12-2016​ ​Wjziging van vergoedingsvoorwaarde + Nieuwe formulieren (Administratieve vereenvoudiging)
​31 ​01-12-2016 01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen +  Nieuwe formulieren (Amplatzer et Watchman)
​32 ​18-01-2017 01-02-2017 01-02-2017 01-02-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren (Opra)
33​ ​14-02-2017 01-03-2017​ 01-03-2017​ ​01-03-2017 ​Nieuwe verstrekkingen (Greenlight en accumax- accutrac)
34 23-03-2017​ ​01-04-2017 01-04-2017​ 01-04-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen (In.pact) en wijziging van vergoedingsvoorwaarden F-§01 (Administratieve vereenvoudiging)
35​ ​26-04-2017 01-05-2017 01-05-2017​ ​01-05-2017 ​Wijziging van vergoedingsvoorwaarden J-§02 (Borstreconstructie)

Wijzigingen aan de lijst

  Datum publicatie
op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
2a 30/09/2014 / 01-07-2014 01-07-2014 Wijziging code Qermid voor verstrekkingen orthopedie waarvoor akkoord College nodig is.
3a 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende ischemie, nervus vagus en instrumenten op maat
4a​ ​23/12/2014 01-01-2015​ 01-01-2015​ ​01-01-2015​ ​Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende DBS Epilepsie
5a ​​08-01-2015 /​ ​​01-01-2015​ ​01-01-2015​​ ​Het veld 'SafetyMarginPercentage' is verbeterd
6a ​28-03-2015 01-04-2015​ 01-04-2015​ 01/07/2014​ ​Wijziging F-§05 (toevoegen centra B1/B2 voor coronaire dilataties) – MB 19/03/2015 / BS 26/03/2015
7a 02-04-2015​ 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015​ ​Wijziging indicaties cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / wijziging heupprothesen: cupula voor reconstructie / wijziging K-§01: wijziging medische verstrekkingen in 5.2 f)  –  MB 19/03/2015 / BS 27/03/2015
8a 03-04-2015​ ​01-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​​ ​Wijziging besparingen –  MB 20/03/2015 / BS 31/03/2015. Zie ook onderaan de pagina bij “meer informatie”
​9a ​10-04-2015 ​/ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 7a: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
10a 10-04-2015​ ​/ 01-04-2015 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 8a: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
11a 05-05-2015 /​ 01-04-2015 01-04-2015
01-05-2015
​Gelieve te kijken naar de ministeriele besluiten die op 24 april 2015 in B.S werden bekendgemaakt.
12a 14-05-2015​ ​/ 01-04-2015 ​01-04-2015
01-05-2015
​Correctie xml-bestand van lijn 11 (toevoeging datum firstvalidfrom)
13a 01-07-2015​ ​/ 01-08-2015 ​01-08-2015 ​Inschrijving van nieuwe verstrekking betreffende leverdialyse
14a 01-09-2015​ / ​01-09-2015 01-09-2015​​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekking en vergoedingsvoorwaarden betreffende  middenoor implantaten
​15a 24-09-2015​ 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Besparingen : Inschrijving van nieuwe verstrekkingen betreffende pacemakers
​16a ​05-10-2015 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014​ ​Erratum : Wijziging van plafondprijs van de verstrekking 157555-157566 + Wijziging van vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01
​17a ​26-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015

Wijziging neurochirurgie: B-§02: definitie en indicaties + splitsing vergoedingsvoorwaarden neurostimulatoren (B-§02) en pompen (B-§10).
Rechtzetting tekst vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01 (wijziging “16”)

18a​ ​09-12-2015 ​01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2014
01-02-2016
​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden G-§09 en K-§01
19a​ ​23-12-2015 01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Wijziging netjes voor herstel van prolaps
​20a ​03-02-2016 / 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de implantaten voor percutane herstelling van mitralisklepbladen
​21a ​16-02-2016 ​/ ​01-03-2016 ​01-03-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de volgende
implantaten :
- Implanteerbare hartmonitor
- Robot
- Disposable probe
​22a ​15-03-2016 ​01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Halo en Amace
Meer informatie (omzendbrief aan de ziekenhuizen 2016/05) betreffende de kandidatuurstelling ziekenhuizen voor HALO
​23a ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de Thoraflex, de cochleaire implantaten, de embolisatie en de gefenestreerde endoprothesen
​24a ​29-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 Technische correcties : Cochleaire implantaten
25a​ ​10-05-2016 01-06-2016 01-06-2016 ​01-06-2016​ ​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden J-§02
​26a ​21-06-2016 21-06-2016 21-06-2016 ​21-06-2016 ​Aanpassing tot forfait van verstrekkingen onder categorie IIB + Wijziging van verstrekkingen betreffende de revisieprothesen in primo-implantatie + Schrapping van vergoedingsvoorwaarden  L-§10 en L-§14
27a​ ​29-07-2016 ​/ 01-08-2016 01-08-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende dystonie, kunsthart, TAVI, pulmonale klepstent, TOC, voorschrift, technische correcties II en spine partiële revisie
28a​ ​25-10-2016 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Artikel 20 C, Zilver PTX en MoM
29a​ ​09-11-2016 / ​01-12-2016 01-12-2016​ ​Inschrijving van een nieuwe verstrekking (Fusie falange)
​30a ​29-11-2016 01-12-2016 01-12-2016​ 01-12-2016​ ​Wjziging van vergoedingsvoorwaarde + Nieuwe formulieren (Administratieve vereenvoudiging)
​31a 01-12-2016​ /​ 01-01-2017 01-01-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren
(Amplatzer et Watchman)
​32a ​14-02-2017 /​ 01-02-2017 01-02-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren (Opra)
​33a ​18-01-2017 ​/ 01-03-2017 01-03-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen (Greenlight en accumax- accutrac)
​34a ​23-03-2017 01-04-2017 01-04-2017 01-04-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen (In.pact) en wijziging van vergoedingsvoorwaarden F-§01 (Administratieve vereenvoudiging)
​35a ​26-04-2017 01-05-2017 01-05-2017 01-05-2017​ ​Wijziging van vergoedingsvoorwaarden J-§02 (Borstreconstructie)

Interpretatieregels van de lijst

Interpretatieregels 

Nominatieve lijsten en bijwerkingen

Volledige nominatieve lijsten

  Datum publicatie
op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
1 / 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correcties t.o.v. initiële xml
2 18-07-2014
25-07-2014
01-07-2014
Corr-pdf
01-07-2014 01-07-2014 Omzetting aanpassingen lijsten van producten tussen 13/01/2014 en 30/06/2014 Corr-pdf: Vervangt versie van 18/07/2014
3 01-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van prijzen
4 26-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van bedragen en toevoegingen
5 23-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014
et
01-10-2014
Bijwerking van de nominatieve lijsten
6 20-10-2014 01-11-2014 01-11-2014 01-11-2014 Bijwerking van de nominatieve lijsten
7 29-10-2014 01-11-2014
Corr.
01-11-2014 01-11-2014 Correctie van PDF
8 04-11-2014 01-11-2014
Corr.
01-11-2014 01-11-2014 Correctie van PDF voor de nominatieve lijst 327 (endoprothesen) en 324 (coronaire stents)
9 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Toevoeging nominatieve lijsten 328 (Ischemie) en 347 (Nervus Vagus)
10 19/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Bijwerking van de nominatieve lijsten
11​ ​16/12/2014 ​01-01-2015 01-01-2015 ​01-01-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
12 26/01/2015​ 01-02-2015 01-02-2015​ ​01-02-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
13 29/01/2015​​ 01-02-2015
Corr.
01-02-2015
Corr.​
​01-02-2015​ ​Correctie van PDF voor de nominatieve lijst 324 (coronaire stents)
14​ 19/02/2015​ ​01-03-2015 ​01-03-2015 01-03-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​15 ​25/03/2015 ​01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​16 02-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Nieuwe nominatieve lijsten voor cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / heupprothesen: cupula voor reconstructie
17 03-04-2015​ 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ ​Schrapping nominatieve lijsten naar aanleiding van de besparingen.
18 ​25-04-2015 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015
et
01-02-2015​
​Bijwerking van de nominatieve lijsten. Let op: de naamswijziging van Cormed naar MBA Belgium & Luxemburg gebeurt retroactief naar 1/2/2015. De naamswijziging van de op 1/4/2015 geschrapte hulpmiddelen van Cormed (zie besparingen – lijn 17) kon om technische redenen niet uitgevoerd worden.
+ schrapping nominatieve lijst 335 (naar aanleiding van de besparingen).
19 30-04-2015​ ​01-05-2015 ​01-05-2015 ​01-05-2015 ​Bijwerking van de  nominatieve lijsten. 
20 ​09-05-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​Rechtzetting prijzen discusprothesen naar aanleiding van de besparingen
21 ​14/05/2015 ​01-06-2015 01-06-2015 ​01-06-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + correctie schrapping arthroscopie + correctie bedragen nominatieve lijst 34346 (verstrekking 171091-171102)
22 ​01-06-2015 01-06-2015​ 01-06-2015​ ​01-06-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten.
23 25-06-2015​ ​01-05-2015
Corr​
01-05-2015
Corr​​
01-05-2015​​
Corr
​Technische correctie van de nominatieve lijst van de knieprothesen
​24 ​14-07-2015 ​01-08-2015 01-08-2015 ​01-08-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
Let op: de naamswijziging van Belgafix naar Adler Ortho Belgium gebeurt retroactief naar 1/4/2015. De naamswijziging van de op 1/07/2014 geschrapte hulpmiddelen van Belgafix kon om technische redenen niet uitgevoerd worden.
25 ​29-07-2015 01-08-2015 01-08-2015 01-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
26​ ​19-08-2015 01-09-2015 19-08-2015 19-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijsten 313 en 350
27 ​17-09-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
28​ ​24-09-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​Besparingen Pacemakers : overdracht van de hulpmiddelen van de nominatieve lijst 322 naar de nominatieve lijst 349
29​ ​24-09-2015 ​01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
30​ ​05-10-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Schrapping nominatieve lijst 322
​31 ​15-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
32​ ​28-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​33 ​23-11-2015 01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2015 ​​​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​34 ​10-12-2015 01-01-2016 01-01-2016 01-01-2016​​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​35 ​23-12-2015 ​01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Nominatieve lijst voor netjes voor herstel van prolaps
​36 ​07-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​37 ​25-01-2016 ​01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​38 ​03-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Nieuwe nominatieve lijst 352
39​ ​16-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 354  (Hartmonitor)
​40 ​15-03-2016 01-04-2016 01-04-2016 ​01-04-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 353
​41 ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016​ ​01-05-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
42​ ​29-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 01-05-2016​ Technische correcties nominatieve lijsten 338 en 320
43​ ​10-05-2016 01-06-2016​ 01-06-2016 01-06-2016​ ​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden J-§02
44​ ​10-06-2016 ​01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
45​ 23-06-2016​ 01-07-2016 01-07-2016​ ​01-07-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
46 29-07-2016​ ​01-08-2016 01-08-2016​ 01-08-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijsten 355,356, 357, 358 en 359
​47 ​21-09-2016 01-10-2016 01-10-2016​ ​01-10-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
48​ 25-10-2016​ 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijst 360
49​ ​29-11-2016 01-12-2016​ ​01-12-2016 01-12-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
50​ ​01-12-2016 ​01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 362
51​ ​18-01-2016 01-02-2017 ​01-02-2017 ​01-02-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 363 (Opra)
​52 ​14-02-2017 01-03-2017 01-03-2017 01-03-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​53 ​23-03-2017 01-04-2017​ 01-04-2017 01-04-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
54​ ​26-04-2017 01-05-2017 01-05-2017 ​01-05-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten

Wijzigingen aan de nominatieve lijsten

  Datum publicatie
      op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
1a 18-07-2014
25-07-2014
01-07-2014
Corr-pdf
01-07-2014 01-07-2014 Omzetting aanpassingen lijsten van producten tussen 13/01/2014 en 30/06/2014 - wijzigingen Corr –pdf : vervangt versie van 18/07/2014
2a 01-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van prijzen - wijzigingen
3a 26-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van bedragen en toevoegingen
5a 23-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014
et
01-10-2014
Bijwerking van de nominatieve lijsten
6a 20-10-2014 01-11-2014 01-11-2014 01-11-2014 Bijwerking van de nominatieve lijsten
7a 29-10-2014 01-11-2014
Corr.
01-11-2014 01-11-2014 Correctie van PDF
9a 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Toevoeging nominatieve lijsten 328 (Ischemie) en 347 (Nervus Vagus)
10​ ​3/12/2014 01-12-2014​ 01-12-2014 01-12-2014​ ​Bijwerking nominatieve lijsten
11a​ ​16-12-2014 ​01-01-2015 01-01-2015​ ​01-01-2015 ​Bijwerking nominatieve lijsten
12a​ 26/01/2015​ 01-02-2015​ 01-02-2015​ 01-02-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
13a 29/01/2015​ 01-02-2015
Corr.​
01-02-2015
Corr.​​
​01-02-2015 ​Correctie van PDF voor de nominatieve lijst 324 (coronaire stents)
14a 19/02/2015​ 01-03-2015​ 01-03-2015​ 01-03-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
15a 25/03/2015​ ​01-04-2015 01-04-2015​ ​01-04-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
16a 02-04-2015​ 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015​ ​Nieuwe nominatieve lijsten voor cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / heupprothesen: cupula voor reconstructie
17a 03-04-2015​ 01-04-2015 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Schrapping nominatieve lijsten naar aanleiding van de besparingen.
18a 25-04-2015​ 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015
et
01-02-2015​​
​Bijwerking van de nominatieve lijsten. Let op: de naamswijziging van Cormed naar MBA Belgium & Luxemburg gebeurt retroactief naar 1/2/2015. De naamswijziging van de op 1/4/2015 geschrapte hulpmiddelen van Cormed (zie besparingen – lijn 17) kon om technische redenen niet uitgevoerd worden. 
+ schrapping nominatieve lijst 335 (naar aanleiding van de besparingen).
19a 30-04-2015​ 01-05-2015​ ​01-05-2015 ​01-05-2015 ​Bijwerking van de  nominatieve lijsten. 
20a ​09-05-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​Rechtzetting prijzen discusprothesen naar aanleiding van de besparingen
21a 14-05-2015​ 01-06-2015​ ​​01-06-2015 ​01-06-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + correctie schrapping arthroscopie + correctie bedragen nominatieve lijst 34346 (verstrekking 171091-171102)
22a ​01-06-2015 01-06-2015 01-06-2015​ ​01-06-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten.
23a 25​-06-2015 01-05-2015
Corr​
01-05-2015
Corr​
01-05-2015
Corr
​Technische correctie van de nominatieve lijst van de knieprothesen

​24a

​14-07-2015 01-08-2015 01-08-2015 01-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
Let op: de naamswijziging van Belgafix naar Adler Ortho Belgium gebeurt retroactief naar 1/4/2015. De naamswijziging van de op 1/07/2014 geschrapte hulpmiddelen van Belgafix kon om technische redenen niet uitgevoerd worden.
25a 29-07-2015​ 01-08-2015 01-08-2015​ 01-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
26a​ 19-08-2015 01-09-2015 01-09-2015 ​01-09-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijsten 313 en 350
27a​ ​17-09-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​28a ​24-09-2015 ​01-10-2015 ​01-10-1015 ​01-10-2015 ​Besparingen Pacemakers : Overdracht van de hulpmiddelen van de nominatieve lijst 322 naar de nominatieve lijst 349
Opgelet: De xml werd vervangen op 02-10-2015
29a​ ​24-09-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
30a​ ​05-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​Schrapping nominatieve lijst 322
31a​ ​15-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
32a​ ​28-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 Bijwerking van de nominatieve lijsten
33a ​23-11-2015 01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
34a​ ​10-12-2015 01-01-2016 01-01-2016 ​01-01-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​35a ​23-12-2015 ​01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Nominatieve lijst voor netjes voor herstel van prolaps
​36a ​07-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
37a​ ​25-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
38a​ ​03-02-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​01-03-2016 ​Nieuwe nominatieve lijst 352
39a​ ​16-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016 01-03-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 354
​40a ​15-03-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 353
​41a ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​42a ​29-04-2016 01-05-2016 01-05-2016​ 01-05-2016​ Technische correcties nominatieve lijsten 338 en 320
43a​
10-05-2016
01-06-2016 01-06-2016 01-06-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
44a​ ​10-06-2016 01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​45a ​23-06-2016 ​01-07-2016 01-07-2016​ 01-07-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
46a​ ​29-07-2016 01-08-2016​ 01-08-2016 01-08-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijsten 355,356, 357, 358 en 359
​47a ​21-09-2016 01-10-2016 01-10-2016 01-10-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​48a 25-10-2016​ 01-11-2016​ ​01-11-2016 01-11-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijst 360
​49a ​29-11-2016 ​01-12-2016 01-12-2016 01-12-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
50a​ 01-12-2016​ 01-01-2017 ​01-01-2017 01-01-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 362
​51a ​18-01-2016 ​01-02-2017 01-02-2017 ​01-02-2017 Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 363 (Opra)
52a​ ​14-02-2017 01-03-2017 01-03-2017 01-03-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
53a​ ​23-03-2017 01-04-2017 01-04-2017 01-04-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​54a ​26-04-2017 01-05-2017​ 01-05-2017 ​01-05-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten

 

Lijsten van voor vergoeding aangenomen producten vergoed volgens de procedure van artikel 35/35bis van de nomenclatuur – vanaf 1 juli 2014

Code
Nom
Lijst
Omschrijving PDF-
formaat
TXT-
Format (1) /
Excel
Uitleg
NEUROCHIRURGIE
194 Implanteerbare neurostimulator in geval
van bewegingsstoornissen
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 359
Einddatum : 31/07/2016
113 Nervus vagus stimulator 01-07-2014 01-07-2014
 Tot
01-12-2014
(datum van
inwerkingtreding
in de Lijst)
103 Neurostimulator bij chronische kritieke niet
opereerbare ischemie van de onderste ledematen
01-07-2014 01-07-2014
 Tot
01-12-2014
(datum van
inwerkingtreding
in de Lijst)
171 Ingeplante elektrode en toebehoren voor
neurostimulator bij chronische kritieke niet
opereerbare ischemie van de onderste ledematen
01-07-2014 01-07-2014  
172 Neurostimulator en toebehoren in geval van
een obsessieve-compulsieve stoornis
(OCS)-(obsessive-compulsive disorder)
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 357
Einddatum : 31/07/2016
HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL
145 Geheel van materiaal voor het uitvoeren van één
detoxificatie dialyse sessie bij leverpathologie
01-07-2014 01-07-2014  
HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE
178 Materiaal voor ventrikelondersteuning gebruikt
in geval van «bridge-to-transplant» en
«bridge-to-decision»
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 355
Einddatum : 31/07/2016
147 Implanteerbare hartmonitor 01-03-2016 01-03-2016  Omzetting naar de nominative lijst 354
Einddatum : 29/02/2016
190 Percutaan implanteerbare klepstent met
plaatsingssysteem in rechter ventrikel outflow tract
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 358
Einddatum : 31/07/2016
198 Percutaan implanteerbare klepstent met
plaatsingssysteem in aortapositie (TAVI)
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 356
Einddatum : 31/07/2016
BLOEDVATENHEELKUNDE
183 Gefenestreerde en/of vertakte endoprothese 01-05-2015 01-05-2015  Omzetting naar de nominative lijst 32711
Einddatum : 30/04/2016

 

Lijsten in het kader van de revalidatie-overeenkomst inzake de implanteerbare hartdefibrillatoren – vanaf 1 augustus 2014

Code
Nom
Lijst
Omschrijving PDF-
formaat
TXT-
Format (1)
Uitleg
195 Hartdefibrillatoren 01-04-2017 01-04-2017  Bijwerking

(1) Het TXT formaat kan als volgt overgezet worden naar een Excel tabel:

 • Open het txt bestand van de website
 • Klik op bestand \ Opslaan als
 • Sla op onder een map
 • Open Excel
 • Klik op Bestand \ Openen en klik op het opgeslagen txt-bestand (Vergeet niet om te openen door “alle bestanden” te selecteren)
 • De Wizard “Tekst  importeren opent zich”
 • kies bij “Oorspronkelijke gegevenstype” het eerste aanvinkbolletje “gescheiden”, klik op volgende
 • Bij scheidingsteken vinkt u “tab” uit en kiest u “overige”. Typ in het veld ernaast “ ; “. Klik op volgende en daarna op voltooien
 • Excel opent de txt in excelformaat
 • De identificatiecodes kunnen leesbaar gemaakt worden door de kolom te selecteren en de eigenschappen van deze cellen op “getal” te zetten

Documenten voor IT-toepassing 

Lijst en nominatieve lijsten voor IT-toepassingen

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 26 april 2017