Consensusvergaderingen - Juryrapporten

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren voor de zorgverleners. Hier vindt u de methodologie die bij de organisatie wordt gehanteerd en de conclusies (onder de vorm van juryrapporten) van alle consensusvergaderingen.
Uitgever
J. De Cock
Publicatietype
Rapport
Thema's
Geneesmiddelen


Wat is het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen?


Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is een wetenschappelijk comité dat bestaat uit artsen en apothekers die de Belgische universiteiten, de verzekeringsinstellingen, de wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen van artsen, apothekers en tandheelkundigen vertegenwoordigen.

Eén van de opdrachten van dat Comité is het regelmatig organiseren, minstens 2 maal per jaar, van consensusvergaderingen.

Doel en methodologie van de consensusvergaderingen

Het doel van de consensusvergaderingen is het evalueren van de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector en het formuleren van aanbevelingen voor de zorgverleners.
Wat de organisatie van die vergaderingen betreft, heeft het Comité een methodologie uitgewerkt die in grote mate gebaseerd is op het systeem dat in Frankrijk wordt gehanteerd en op de tekst "Symposium - A methodology for consensus conferences (A. Durocher, F. Carpentier, P. Dosquet)".
 
Voor iedere consensusvergadering stelt een Organisatiecomité een aantal vragen rond het desbetreffende onderwerp op.
 
Er wordt een jury samengesteld die een antwoord moet formuleren op die vragen op basis van de literatuurstudie en de bijdragen van de deskundigen. De conclusies van de jury worden neergeschreven in een juryrapport.


Lijst van de consensusvergaderingen en rapporten

We publiceren op deze pagina de juryrapporten, van zodra ze beschikbaar zijn, en voor de recente consensusvergaderingen ook de teksten van de deskundigen (sprekersbrochure) en de literatuurstudie.
Voor het eerst hebben we de aanbevelingen van een juryrapport ook gepubliceerd in een patiëntenversie, namelijk de aanbevelingen van de consensusvergadering van 28 mei 2015 over rationeel gebruik van calcium en vitamine D.

 

 Documenten van de consensusvergaderingen

 

 

Contacten