print

Consensusvergaderingen - Juryrapporten

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren voor de zorgverleners.
Hier vindt u de methodologie die we bij de organisatie hanteren en de conclusies (onder de vorm van juryrapporten) van alle consensusvergaderingen. Voor sommige thema’s zijn er aanbevelingen voor patiënten.

Uitgever
B. Collin
Publicatietype
Rapport
Thema's
Geneesmiddelen (zorgkwaliteit)

Wat is het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen?

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is een wetenschappelijk comité dat bestaat uit artsen en apothekers die de Belgische universiteiten, de verzekeringsinstellingen, de wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen van artsen, apothekers en tandheelkundigen vertegenwoordigen.

Eén van de opdrachten van dat Comité is het regelmatig organiseren, minstens 2 maal per jaar, van consensusvergaderingen.

Doel en methodologie van de consensusvergaderingen

Het doel van de consensusvergaderingen is het evalueren van de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector en het formuleren van aanbevelingen voor de zorgverleners.
Wat de organisatie van die vergaderingen betreft, heeft het Comité eenmethodologieuitgewerkt die in grote mate gebaseerd is op het systeem dat in Frankrijk wordt gehanteerd en op de tekst "Symposium - A methodology for consensus conferences (A. Durocher, F. Carpentier, P. Dosquet)".
 
Voor iedere consensusvergadering stelt een Organisatiecomité een aantal vragen rond het desbetreffende onderwerp op.

Er wordt een jury samengesteld die een antwoord moet formuleren op die vragen op basis van de literatuurstudie en de bijdragen van de deskundigen. De conclusies van de jury worden neergeschreven in een juryrapport.

Aanbevelingen voor patiënten, gebaseerd op de conclusies van het juryrapport

In opvolging van enkele consensusvergaderingen publiceren we ook aanbevelingen die specifiek zijn voor patiënten. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de conclusies die de jury van de vergaderingen naar de zorgverleners stuurt.

Refereeravond SARS-CoV-2: de consensusvergadering in de praktijk anno 2020

Als gevolg van de COVID-19-crisis, werden de consensusvergaderingen van 2020 uitgesteld. In de plaats daarvan werd op 29 oktober 2020 een “Refereeravond SARS-CoV-2: de consensusvergadering in de praktijk anno 2020” via ZOOM georganiseerd.

De bedoeling is om informatie uit vorige consensusvergaderingen in de praktijk toe te passen tijdens de huidige COVID-19-crisis.

Van deze refereeravond is de volgende video gemaakt:

 

Lijst van de consensusvergaderingen en juryrapporten voor de zorgverleners

We publiceren de juryrapporten, van zodra ze beschikbaar zijn, en voor de recente consensusvergaderingen ook de teksten van de deskundigen (sprekersbrochure) en de literatuurstudie.

Van de meest recente consensusvergaderingen hebben we ook video-opnames gemaakt, opgesplitst per onderwerp, zodat u deze kan herbekijken:

2022.05.12 Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen

2022.11.24 Aanpak van hypothyroïdie en rationeel gebruik van schildklierhormonen

2023.05.25 Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine

2024.05.30 Aanpak van menopauze: in voorbereiding

 

 
 

Documenten van de consensusvergaderingen

 

2024.05.30 Aanpak van menopauze

2023.05.25 Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine

2022.11.24 Aanpak van hypothyroïdie en rationeel gebruik van schildklierhormonen

2022.05.12 Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen

2019.12.5 Het rationeel gebruik van niet-opioïde analgetica in de behandeling van chronische pijn

2018.12.6 Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn

2018.05.31 Het rationeel gebruik van de protonpompinhibitoren (PPI’s) bij niet-ulcereuze gastro-oesofageale pathologie (gastro-duodenaal ulcus uitgesloten)

2017.11.30 Het rationeel gebruik van de orale anticoagulantia directe (DOAC) of vitamine K antagonisten (VKA) in voorkamerfibrillatie (trombo-embolische preventie) en veneuze trombo-embolie (behandeling en secundaire preventie)

2017.05.11 Het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene

2016.11.17 Het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes

2016.06.2 Het rationeel gebruik van de antibiotica bij het kind in de ambulante zorg

2015.11.5 Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij arteriële hypertensie

2015.11.5 Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij arteriële hypertensie

2015.05.28 Het rationeel gebruik van calcium en vitamine D

2014.11.27 Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij nierinsufficiëntie

2014.05.22 Het rationeel gebruik van de hypolipemiërende geneesmiddelen

2013.11.21 Preventie en behandeling van de veneuze trombo-embolieën

2013.05.16 Adequaat gebruik van de hormonale contraceptie

2012.11.29 Doelmatige medicamenteuze behandeling bij type 2-diabetes in de eerstelijnsgezondheidszorg

2012.05.10 Doelmatige medicamenteuze aanpak bij preventie en bij behandeling van cerebrovasculaire pathologieën in de eerstelijnsgezondheidszorg

2011.11.24 Doelmatige behandeling van COPD

2011.05.12 Doelmatige behandelingen van benigne en maligne prostaatpathologieën

2010.11.25 Doelmatige behandeling van allergische aandoeningen (rhinoconjunctivitis, astma, anafylaxie op hymenopteragif), anafylaxie en angio-oedeem

2010.05.6 Doelmatig gebruik van medische interventies bij de aanpak van influenza in de ambulante sector

2009.11.26 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine

2009.05.14 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de preventie van cardiovasculaire aandoeningen

2008.11.27 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij hartfalen in de ambulante behandeling

2008.05.29 Het doelmatig gebruik van insulines, als monotherapie of als combinatietherapie met orale antidiabetica, bij de behandeling van diabetes

2007.11.22 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van pijn in de ambulante zorg

2007.05.31 Het doelmatig gebruik van antidepressiva in de behandeling van andere indicaties dan stemmingsstoornissen

2006.11.23 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van stabiele angor

2006.05.11 Het doelmatig gebruik van antidepressiva bij de behandeling van depressie

2005.11.24 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van dementie bij ouderen

2005.05.26 De doelmatige behandelingen voor de preventie van breuken ten gevolge van osteoporose

2004.11.25 Het doelmatig gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca

2004.05.6 Doelmatige behandeling van gecompliceerde hypertensie

2003.11.13 Het doelmatig gebruik van de orale antidiabetica

2003.05.15 Het doelmatig gebruik van zuurremmers bij gastro-oesofagale reflux en dyspepsie

2002.11.5 Het doelmatig gebruik van niet-gefractioneerde heparines, heparines met laag moleculair gewicht en orale anticoagulantia bij de preventie en behandeling van veneuze trombo-embolische aandoeningen

2002.05.28 Het doelmatig gebruik van de hypolipemiërende geneesmiddelen

2001.10.24 Het doelmatig gebruik van antibiotica bij acute enteritis en bij acute urogenitale infecties in de ambulante praktijk

2001.03.27 Het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij astma

2000.10.17 Doelmatig gebruik van antibiotica bij acute infecties van neus-keel- oren en de onderste luchtweg in de ambulante praktijk

1999.10.26 De plaats van geneesmiddelen in de behandeling van arteriële hypertensie

1998.06.16 De plaats van geneesmiddelen bij chronisch perifeer arterieel lijden

 

 

Contacten

Consensusvergaderingen

Tel: +32(0)2 739 77 34

E-mail: consensus@riziv-inami.fgov.be