Doelmatigheid in de gezondheidszorg

In de huidige budgettaire context is de strijd tegen nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging van groot belang. Daarom werken we een reeks maatregelen uit om ondoelmatige zorgverlening terug te dringen en ook een aantal nieuwe methoden.

Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017

Het ‘Actieplan handhaving 2016-2017’ kadert in het streven naar doelmatigheid in de gezondheidszorg. Verschillende van onze diensten werken samen om de maatregelen van dat plan te realiseren.

Prioritaire domeinen

We werken vooral op de volgende prioritaire domeinen:

 • Diagnostische prestaties bij connexisten
  Vermijden van niet-verantwoorde uitgaven die vastgesteld worden aan de hand van gestandaardiseerde geografische variaties in de consumptie van gezondheidszorg in dit domein.
 • Doorlichting cardiale centra
  Vermijden van niet-verantwoorde uitgaven die vastgesteld worden aan de hand van gestandaardiseerde geografische variaties in de consumptie van gezondheidszorg in dit domein.
 • Medische beeldvorming: huisartsen
  Vermijden van niet-verantwoorde uitgaven die vastgesteld worden aan de hand van gestandaardiseerde geografische variaties in de consumptie van gezondheidszorg in dit domein.
 • Actieplan ‘Pertinence des soins’ (Frankrijk)
  Vermijden van niet-verantwoorde uitgaven die vastgesteld worden aan de hand van gestandaardiseerde geografische variaties in de consumptie van gezondheidszorg in dit domein.
 • Antibiotica
  Het is de bedoeling om een nationaal actieplan voor te stellen om het gebruik van antibiotica in de ambulante praktijk te beperken en enkel eerstelijnsantibiotica voor te schrijven indien nodig.
 • Rationeel voorschrijfgedrag (polyfarmacie)
  Het is de bedoeling om een nationaal actieplan voor te stellen om het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen, de veiligheid van geneesmiddelen bij ouderen en het medicatieoverzicht te promoten.
 • Patiëntenprofielen tandartsen
  Invoering van een tool voor de opsporing van abnormale patiëntenprofielen. Dankzij deze tool kunnen abnormale praktijken bij tandartsen worden opgespoord.
 • Voorschrijfgedrag artsen inzake bandagisterie
  Analyse van de relevantie van het voorschrift voor lumbo-sacrale en knie-orthesen. Wijziging van de praktijkvoering inzake het voorschrijven van orthesen.
 • Screening artikel 17 en audit protocolakkoord zware medische beeldvorming
  Enerzijds het opstellen van een halfjaarlijkse rapport met betrekking tot het protocolakkoord medische beeldvorming van 24 februari 2014, anderzijds screening van afgelijnde acties inzake het verhogen van de doelmatigheid binnen de medische beeldvorming.

Oprichting van de Cel doelmatige zorg

In de bestuursovereenkomst 2016-2018 tussen ons  en de federale staat is artikel 35 opgenomen: ‘Structurele verankering van de strijd tegen verspillingen – oprichting van een Cel doelmatige zorg binnen de dienst voor geneeskundige verzorging’. We zullen niet enkel die Cel oprichten, maar ook een globale methodologie ontwikkelen voor de werkzaamheden ervan.

Een belangrijke rol voor de Cel evaluatie

Er is in dit kader ook een belangrijke rol weggelegd voor onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Onze Cel evaluatie realiseert immers evaluatieprojecten in diverse domeinen om na te gaan of de terugbetaalde verstrekkingen volgens de reglementering en de richtlijnen voor goede medische praktijken zijn voorgeschreven of uitgevoerd. Die projecten hebben een directe weerslag op de geëvalueerde sectoren. Ze kunnen ook leiden tot individuele onderzoeken of nationale enquêtes.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 juni 2017