Consensusvergadering: Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen

Datum
Van 12 mei 2022 (08:30) Tot 12 mei 2022 (16:45)
Locatie
Koninklijke Bibliotheek - Auditorium Lippens, Keizerslaan 2, 1000 Brussel
Route
Inschrijving
Via mail op


Op 12 mei 2022 wordt door het Evaluatiecomité een consensusvergadering in het Auditorium Lippens te Brussel georganiseerd rond het thema “Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen”.

De consensusvergaderingen worden georganiseerd volgens een methodologie die door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is uitgewerkt.

Het wetenschappelijke programma van die dag is beschikbaar.

De accreditering (rubriek “ethiek en economie”) en de voortgezette opleiding ziekenhuisapothekers (module 3) worden aangevraagd.

Geïnteresseerden kunnen per e-mail een Inschrijvingsformulier aanvragen bij

RIZIV
t.b.v. de heer Herman Beyers
E-mail : consensus@riziv-inami.fgov.be

Contacten

Laatst aangepast op 14 oktober 2022