print

Individuele zorgverleners

We hebben in deze rubriek de informatie gegroepeerd voor individuele zorgverleners waarvan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de prestaties geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.

Gebruik de linkernavigatie om de informatie voor uw beroep te bekijken.

Op deze pagina:


Info over de geneesmiddelen van uw patiënt consulteren via MyRIZIV

Zorgverleners kunnen via de dienst “VIDIS” in MyRIZIV de informatie over de geneeskundige behandeling van hun patiënten bekijken

We bieden deze functie aan in MyRIZIV omdat nog niet alle softwarepakketten voor zorgverleners vandaag in staat zijn om de bestaande informatie te consulteren over de geneesmiddelen die hun patiënt neemt. Nochtans is dat van belang om een optimale zorg te kunnen verlenen aan uw patiënt.

Daarnaast ontwikkelen we ook een component die de ontwikkelaars van  softwarepakketten eventueel kunnen inbouwen om u de beschikbare functionaliteiten efficiënt te kunnen aanbieden.

Uw sociaal statuut online beheren

InfoSS (INFOrmatisering Sociaal Statuut) is een project met als doel vanaf 2020 het beheer van het sociaal statuut te digitaliseren en deels te automatiseren. Zo zorgen we ervoor dat we rond dit sociaal statuut zo weinig mogelijk papier laten circuleren en dat we zowel voor zorgverleners als voor verzekeringsondernemingen de administratieve werklast inperken.

Het beheer van het sociaal statuut is mogelijk via de service “Sociaal statuut” in ProGezondheid

De basisgegevens van de dossiers mbt het premiejaar zitten in de service in de loop van februari van het jaar dat volgt op het premiejaar.

​