print

Individuele zorgverleners

We hebben in deze rubriek de informatie gegroepeerd voor individuele zorgverleners waarvan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de prestaties geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.

Gebruik de linkernavigatie om de informatie voor uw beroep te bekijken.

Op deze pagina:

Info over de geneesmiddelen van uw patiënt consulteren via ProGezondheid

Zorgverleners kunnen via de dienst “VIDIS” in ProGezondheid de informatie over de geneeskundige behandeling van hun patiënten bekijken

We bieden deze functie aan in ProGezondheid omdat nog niet alle softwarepakketten voor zorgverleners vandaag in staat zijn om de bestaande informatie te consulteren over de geneesmiddelen die hun patiënt neemt. Nochtans is dat van belang om een optimale zorg te kunnen verlenen aan uw patiënt.

Daarnaast ontwikkelen we ook een component die de ontwikkelaars van  softwarepakketten eventueel kunnen inbouwen om u de beschikbare functionaliteiten efficiënt te kunnen aanbieden.

Enquête over communicatiekanalen

Samen met de FOD Volksgezondheid vragen we de mening van de zorgverleners over de meest geschikte communicatiekanalen voor het verspreiden van essentiële, belangrijke of dringende informatie over gezondheid en over hun beroep. Op basis van hun antwoorden willen we onze communicatie naar alle zorgverleners toe verbeteren.

Deze enquête neemt maximaal 10 minuten in beslag en loopt tot en met 9 juni 2024.

Deelnemen aan de enquête.