• alert.toggle.action

  Op maandag 27 mei 2024, vanaf 08.00u, kunnen volgende toepassingen tijdelijk hinder ondervinden wegens onderhoud:

  • 'Goedkoopste' geneesmiddelen
  • Geneesmiddelen en radio-farmaceutische producten vergoed door de verplichte ziekteverzekering
  • Geneesmiddelen van hoofdstuk IV en VIII: – Aanvraagformulieren voor machtiging tot vergoeding
  • Geneesmiddelen en radio-farmaceutische producten: Online diensten voor de farmaceutische industrie en ondernemingen verantwoordelijk voor radio-farmaceutische producten
  • Geneesmiddelen terugbetaling: Ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten

COVID-19 bestrijden en de continuïteit van de zorg waarborgen

Vergoedingen en uitzonderlijke maatregelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de strijd tegen COVID-19 en om de continuïteit van de zorg voor patiënten tijdens de pandemie te waarborgen.