print

Disclaimer

Het gebruik van de website www.riziv.be is aan bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Gebruik maken van deze website betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Op deze pagina:

 

Algemene info

De informatie op de website van het RIZIV is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.
Ze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, raadpleeg dan uw ziekenfonds of een van de diensten van het RIZIV in functie van het thema van uw vraag.

Officiële informatie van het Belgisch staatsblad

Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. De op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van de officiële teksten worden beschouwd.

Bij verschillen heeft de officiële in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tekst steeds voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de RIZIV-site

Het RIZIV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen.

Indien de informatie op de website onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal het RIZIV alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De informatie op de website is permanent beschikbaar. Het RIZIV kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op site ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u ons contacteren via de mailadressen op de verschillende webpagina’s.

Linken naar andere websites

De website van het RIZIV kan linken naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het RIZIV geen enkele controle uitoefent.

Het RIZIV kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud van die sites noch over hun beschikbaarheid.

Het RIZIV wijst elke aansprakelijkheid af voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van die website en hun inhoud.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op de RIZIV-site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder beelden en geluid) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het RIZIV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op zijn website voor.
Bepaalde grafische elementen die op zijn website kunnen worden geraadpleegd, kunnen door derden zijn aangeleverd en zijn dan door het auteursrecht beschermd. Dit beperkt de mogelijkheid tot gebruik en reproductie van die elementen en onderwerpt ze aan de voorafgaande toestemming van de auteur.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het beleid van het RIZIV met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens is zowel van toepassing op geïnformatiseerde gegevens als op manuele gegevens.