print

Het RIZIV

In deze rubriek leest u meer over onze opdrachten en werking. Wie ons wil contacteren, vindt hier praktische info. Raadpleeg ook onze publicaties, onze statistieken en onze webtoepassingen.


Onze opdrachten

focus image

We zijn een belangrijke instelling binnen de sociale zekerheid. Wat zijn onze opdrachten en hoe voeren we die uit?


Onze partners

focus image

De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is gebaseerd op het overlegprincipe. Daarom werken we samen met vele partners.Onze Internationale samenwerkingen

focus image
Door samen te werken met andere landen kunnen wij onze opdrachten nog beter uitvoeren.kunnen wij onze opdrachten nog beter uitvoeren.


Klachten over onze diensten

focus image

Er is een klachtenprocedure in verband met onze dienstverlening. We luisteren graag naar wie een beroep doet op ons en willen permanent onze werking verbeteren.


Onze overheidsopdrachten

focus image

Om deel te nemen aan onze overheidsopdrachten kunt u aanvragen en offertes elektronisch indienen.


 

Informatieveiligheid

focus image

Het beheersysteem voor informatieveiligheid van het RIZIV is gecertificeerd volgens de norm


 


Structuur van onze diensten

focus image

Ons instituut telt 6 diensten. U vindt hier onze administratieve structuur en de specifieke opdrachten van elke dienst.


Onze organen

focus image

Tal van comités, commissies en raden beheren ons instuut en de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dankzij hen kunnen we onze opdrachten uitvoeren. Een overzicht van onze organen.


Onze bestuursovereenkomst

focus image

Net als de andere socialezekerheidsinstellingen hebben we een bestuursovereenkomst gesloten met de regering.


Erelonen en kosten van deskundigen

focus image

Informatie over de erelonen en kosten van deskundigen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen.Ons milieubeleid

focus image

Ons systeem voor milieubeheer steunt op 8 doelstellingen om de milieu-impact van onze gebouwen en activiteiten te beperken.


 

Viering 50 jaar RIZIV

focus image