print

Arbeidsongeschiktheid

​Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Op deze pagina:

 

Uitleg over de verschillende uitkeringsregelingen 

 

 

Formulieren die de werkgever moet invullen

Kan een van uw werknemers niet werken door ziekte, een ongeval?

Als werkgever moet u zijn/haar ziekenfonds sociale gegevens bezorgen. Dat gebeurt
elektronisch via de Aangifte Sociale Risico's (ASR) van de sector uitkeringen of via papieren formulieren: inlichtingenblad, getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid. Overzicht van de formulieren voor arbeidsongeschiktheid en moederschap.

Onze statistieken over uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

In onze rubriek statistieken van de uitkeringen vindt u onder andere gegevens met over uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid en voor invaliditeit.

We voorzien vanaf nu ook de statistieken omtrent de langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van burn-out of depressie

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be