print

Informatie voor alle zorgverleners in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Deze pagina bundelt informatie die nuttig kan zijn voor u als professional in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen . 

Op deze pagina:


Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst kunt u getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen bij SPEOS (Belgian Post Solution groep).

Bevoegdheidscodes

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst hebt u een RIZIV-nummer met een bevoegdheidscode.

De officiële lijsten met de bevoegdheidscodes van zorgverleners.

De derdebetalersregeling voor de individuele zorgverlener

U vindt hier een overzicht van de inhoud en de modaliteiten van de derdebetalersregeling.

Financiële vergoedingen, financiële gegevens en adres meedelen 

Als zorgverlener hebt u misschien recht op een financiële vergoeding  van ons. In dat geval moet u ons uw financiële gegevens en uw contactadres meedelen.

Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid

Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

U vindt hier info over een gemeenschappelijk plan om de verzorging van personen die leiden aan een chronische ziekte te verbeteren door een geïntegreerde aanpak van de zorg.

Zorg aanrekenen die u verleent aan gedetineerden en geplaatste geïnterneerden

Vanaf 1 januari 2023 worden gedetineerden en geplaatste geïnterneerden aangesloten en verzekerd bij een ziekenfonds. Krijgen ze zorg buiten de gevangenis of de penitentiaire inrichting?  Dan rekenen zorgverleners hun terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen aan aan het ziekenfonds, met inbegrip van het remgeld.

Hoe de verleende zorg aanrekenen?

Sinds 1 januari 2019 worden uw vragen over het gebruik en de inhoud van getuigschriften voor verstrekte hulp/overeenstemmingsstroken exclusief beheerd door Medattest.

U vindt de vragen en antwoorden over "hoe  te attesteren" in de FAQ van Medattest.

Het contactcentrum van Medattest is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u en 19u en op zaterdag tussen 8u30 en 12u,  via het volgende telefoonnummer: 02 274 09 34, of via het webformulier.

Gebruik van de modellen van getuigschriften van aflevering

Audiciens, bandagisten, orthopedisten, verstrekkers van implantaten en opticiens moeten de correcte modellen van getuigschriften van aflevering gebruiken.

Elektronisch factureren

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst deelt u – in het kader van de derdebetalersregeling – langs elektronische weg de facturatiegegevens mee aan de verzekeringsinstellingen. Soms is dat verplicht: dan moet u de facturatieinstructies volgen.

Opgelet:

In het kader van de derdebetalersregeling krijgen de verschillende categorieën van zorgverleners geleidelijk via het netwerk MyCareNet een elektronische facturatiedienst ter beschikking.

Publiciteit

De reglementering over publiciteit.

Inbreuken op de reglementering (rechtspraak)

U moet de reglementering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen naleven. Bij inbreuk kunnen de organen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) een beslissing tegen u nemen.

De rechtspraak met de beslissingen die al uitgesproken zijn.

Een bewijsstuk geven aan de patiënt

We geven antwoorden op uw vragen over het geven van een bewijsstuk aan de patiënt.

Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten 

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst kunt u de beveiligde en bijgewerkte verzekerbaarheidsgegevens van uw patiënten raadplegen in de databanken van de ziekenfondsen. 

MyCareNet: een centraal dienstenplatform op het web

MyCareNet is een centraal dienstenplatform waarmee u als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling informatie kunt uitwisselen met de ziekenfondsen: eenvoudig, betrouwbaar en op een beveiligde manier.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.