print

Zwangerschap, geboorte, adoptie en pleegzorg

Op deze pagina:

 

Moederschapsrust, adoptieverlof, pleegouderverlof en vaderschaps- en geboorteverlof

De werknemers of zelfstandigen die ouders worden (door zwangerschap, adoptie of pleegzorg) kunnen tijdens de zwangerschap en na de geboorte, of bij de komst van het kind verlof krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 

Formulieren die de werkgever moet invullen

Kan een van uw werknemers niet werken door ziekte, ongeval, het moederschap, de geboorte of de adoptie van een kind of de pleegzorg voor een kind?

Als werkgever moet u het ziekenfonds de sociale gegevens bezorgen. Dat gebeurt
elektronisch via de aangifte sociale risico's (ASR) van de sector uitkeringen (ZIMA 001,  ZIMA 002, ZIMA 003, ZIMA 005 en ZIMA 006) of via papieren formulieren (inlichtingenblad, getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid, enz). 

Overzicht van de formulieren voor arbeidsongeschiktheid en moederschap.

Onze statistieken over uitkeringen bij moederschapsrust

In onze rubriek Statistieken van de uitkeringen vindt u onder andere gegevens over uitkeringen toegekend bij een moederschapsrust, werkverwijdering, vaderschaps- of geboorteverlof, of adoptieverlof, adoptieverlof of pleegouderverlof.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be