print

Toegankelijkheidsverklaring

We stellen alles in het werk om de informatie op onze website voor iedereen toegankelijk te maken. We beogen hier onder meer personen met een handicap (personen met een gezichtsstoornis, slechthorenden, enz.). 
We hebben dan ook een toegankelijkheidsverklaring opgesteld in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Op deze pagina:

Conformiteit

Onze website is niet volledig conform aan de W3C-criteria.

Niet-toegankelijke inhoud

Onze inhoud is nog niet helemaal toegankelijk.

Informatieve pagina's

We zullen uiterlijk op 23 september 2021 de laatste aanpassingen aanbrengen voor de toegankelijkheid van:

  • eenvoudige tabellen en sommige complexe tabellen
  • video's zonder transcriptie.
 
Documenten

Onze PDF-, Word-, Excel- en Powerpointdocumenten voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen. We zullen uiterlijk op 23 september 2021 de conformiteitscriteria opstellen voor nieuwe documenten (behalve Excel).

Toepassingen

De toepassingen van onze website hebben nog geen eigen toegankelijkheidsverklaring. We werken momenteel aan toegankelijke versies ervan.

Voorbereiding van onze toegankelijkheidsverklaring

We hebben onze toegankelijkheidsverklaring voorbereid via de volgende methoden:

  • De onderneming Anysurfer heeft een audit van onze website uitgevoerd.
  • Er is een kritische analyse uitgevoerd op basis van de W3C-criteria (in het Engels).

Onze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2020.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de RIZIV, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be