print

ProGezondheid

publiek

ProGezondheid

Via het portaal ProGezondheid kan u als individuele zorgverlener, ziekenhuis of huisartsenkring verschillende gegevens en documenten raadplegen en met ons uitwisselen. Dit portaal hebben we ontwikkeld samen de FOD Volksgezondheid en is een veilige én eenvoudige manier om met ons te communiceren!

Open de webtoepassing

​Wat is ProGezondheid?

ProGezondheid is het portaal dat we samen met de FOD VVVL ontwikkeld hebben. Het laat zorgverleners toe verschillende gegevens en documenten te raadplegen en met ons uit te wisselen.

Wie kan inloggen in ProGezondheid?

Volgende personen kunnen inloggen in ProGezondheid:

  • Individuele zorgverleners (met of zonder een RIZIV-nummer)
  • Personen die van een zorgverlener een mandaat hebben gekregen om de administratieve gegevens van een zorgverlener te beheren.

Volgende zorgorganisaties kunnen inloggen:

  • Ziekenhuizen
  • Huisartsenkringen

Welke functionaliteiten biedt ProGezondheid?

Bent u een individuele zorgverlener?

  • U kan in alle gevallen uw contactgegevens doorgeven en de gegevens m.b.t. uw visum en eventuele erkenningen raadplegen
  • Als u geen RIZIV-nummer heeft, kan u uw werkadressen beheren via een module waarin uw gegevens grotendeels vooraf ingevuld zijn dankzij de kruising met gegevens uit andere databanken (in het kader van het praktijkregister)
  • Als u een RIZIV-nummer heeft, kan u uw werkadressen beheren (voorlopig zonder vooraf ingevulde gegevens) en - afhankelijk van uw beroep - ook andere gegevens beheren (zoals conventiegegevens en financiële gegevens). U kan ook documenten van het RIZIV downloaden en heeft toegang tot specifieke services (zoals een service voor het indienen van premieaanvragen, het beheren van uw sociaal statuut en uw accrediteringsdossier)

Bent u mandaatnemer van een individuele zorgverlener? Wat u te zien krijgt, hangt af van het type mandaat dat u gekregen heeft.

Bent u vertegenwoordiger van een ziekenhuis of een huisartsenkring?

Dan heeft u via ProGezondheid toegang tot bepaalde modules zoals BHOD voor het beheer van de beschikbaarheids- en permanentiehonoraria of LibrHos. Via HospiSup kunnen ziekenhuizen de maximum kamer- en honorariumsupplementen inbrengen voor gewone en daghospitalisatie.

Ons portaal ProGezondheid is continue in ontwikkeling. We zullen het constant verbeteren en uitbreiden met extra functionaliteiten. Zo zullen zorgverleners mét een RIZIV-nummer in een volgende fase (gepland in 2025) ook hun werkadressen kunnen beheren in de module waarin gegevens vooraf ingevuld zijn. Vandaag kunnen zij hun werkadressen al manueel ingeven, maar er is nog geen kruising met gegevens uit andere databanken. Eénmaal deze fase gerealiseerd is, zullen we alle zorgverleners met een RIZIV-nummer contacteren met de vraag hun werkadressen via de nieuwe module te registreren.  

Hoe kunt u inloggen in ProGezondheid?

  1. Meld u aan via uw elektronische identiteitskaart (eID), ‘Itsme’ of ‘digitale sleutel’ (TOTP). Zo hebt u de garantie dat uw gegevens maximaal beschermd zijn.
  2. Selecteer uw beroep (of de optie ‘Burger’) als u mandaatnemer bent.
  3. Klik door naar de verschillende modules en voer uw gegevens in.

Meer informatie

Contacten

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth:

e-mail: support@ehealth.fgov.be
telefoon: +32 (0)2 788 51 55, van 7u tot 20u (van maandag tot vrijdag).