print

ProGezondheid

publiek

ProGezondheid

Via het portaal ProGezondheid kan u als individuele zorgverlener, ziekenhuis of huisartsenkring verschillende gegevens en documenten raadplegen en met ons uitwisselen. Dit portaal hebben we ontwikkeld samen de FOD Volksgezondheid en is een veilige én eenvoudige manier om met ons te communiceren!

Open de webtoepassing

Wat is ProGezondheid?

ProGezondheid is het portaal dat we samen met de FOD VVVL ontwikkeld hebben. Het laat zorgverleners toe verschillende gegevens en documenten te raadplegen en met ons uit te wisselen.

ProGezondheid neemt ook de bestaande functionaliteiten over van MyRIZIV, ons vorige portaal. Het portaal is vanaf nu ook toegankelijk voor individuele zorgverleners met een visum maar zonder RIZIV-nummer.

Wie kan inloggen in Progezondheid?

Volgende personen kunnen inloggen in ProGezondheid:

 • Individuele zorgverleners (met of zonder een RIZIV-nummer)
 • Personen die van een zorgverlener een mandaat hebben gekregen om de administratieve gegevens van een zorgverlener te beheren.

Volgende zorgorganisaties kunnen inloggen:

 • Ziekenhuizen
 • Huisartsenkringen
   

Welke functionaliteiten biedt ProGezondheid?

Bent u een individuele zorgverlener?

 • U kan in alle gevallen uw contactgegevens doorgeven en de gegevens m.b.t. uw visum en eventuele erkenningen raadplegen
 • Als u een RIZIV-nummer heeft, kan u - afhankelijk van uw beroep - ook andere gegevens (zoals werkadressen, conventiegegevens en financiële gegevens) beheren, documenten van het RIZIV downloaden en heeft u toegang tot specifieke services (zoals een service voor het indienen van premieaanvragen, het beheren van uw sociaal statuut en uw accrediteringsdossier)

Bent u mandaatnemer van een individuele zorgverlener? Wat u te zien krijgt, hangt af van het type mandaat dat u gekregen heeft.

Bent u vertegenwoordiger van een ziekenhuis of een huisartsenkring?

Dan heeft u via ProGezondheid toegang tot bepaalde modules zoals BHOD voor het beheer van de beschikbaarheids- en permanentiehonoraria of LibrHos. Via HospiSup kunnen ziekenhuizen de maximum kamer- en honorariumsupplementen inbrengen voor gewone en daghospitalisatie.

Ons portaal ProGezondheid is continue in ontwikkeling. We zullen het constant verbeteren en uitbreiden met extra functionaliteiten. Bv. voor individuele zorgverleners voorzien we in de loop van 2023 de mogelijkheid om specifieke praktijkgegevens online uit te wisselen (in het kader van het praktijkregister) en op termijn ook een digitaal portfolio.

Hoe kunt u inloggen in Progezondheid?

 1. Start Progezondheid
   
 2. Meld u aan.
  U hebt altijd uw elektronische identiteitskaart (eID), ‘Itsme’ of ‘digitale sleutel’ (TOTP) nodig. Zo hebt u de garantie dat uw gegevens maximaal beschermd zijn.
  Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

  Let op! Mogelijk hebt u van ons bepaalde gebruikersnamen en wachtwoorden gekregen voor specifieke beveiligde webtoepassingen op onze website (bv. beschikbaarheidshonoraria). Die mag u enkel gebruiken als u inlogt in de webtoepassingen in kwestie, en dus niet als u inlogt in ProGezondheid.
   
 3. Klik door naar de verschillende modules en voer uw gegevens in.
   

Meer informatie

Merk op: In plaats van MyRiziv, dient u vanaf nu ProGezondheid te selecteren als toepassing op de RIZIV-website. De rest van de stappen blijven behouden.

Contacten

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth:

e-mail: support@ehealth.fgov.be
telefoon: +32 (0)2 788 51 55, van 7u tot 20u (van maandag tot vrijdag).