Buitenlandse patiënten die in België gehospitaliseerd worden: publicatie van nieuwe cijfers

Uitgever
FOD Volksgezondheid
Auteur
FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal gezondheidszorg, Dienst Datamanagement, Databankbeheer
Publicatiedatum
22/09/2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Remboursement des soins; International (Remboursement); Prestations de soins par …

Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit publiceert een update van de cijfergegevens met betrekking tot de buitenlandse patiënten in België op basis van de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG).

De cijfers in het eerste deel van deze publicatie hebben betrekking op de vijf laatste jaren die beschikbaar zijn in de MZG-databank, nl. 2008-2012. Aan de hand van de MZG kan men een onderscheid maken tussen verblijven van patiënten die in België wonen en die van patiënten die niet in België wonen en kan men ook het land van woonplaats van de niet-inwoners achterhalen.

Het tweede deel richt zich uitsluitend op de MZG van 2012. De MZG van 2013 worden momenteel geanalyseerd.

De publicatie van het jaarverslag 2014 van het Observatorium is gepland voor eind december 2015.

Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit werd in 2011 opgericht bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het RIZIV. De bedoeling van dit orgaan is om de toestroom van buitenlandse patiënten te objectiveren en om te meten wat de eventuele impact van die toestroom is op de toegankelijkheid van de ziekenhuizen voor patiënten die in België wonen.

Patiënten (niet-inwoners) in België

Contacten