Deeltijdse werkhervatting met toestemming van de adviserend artsen bij arbeidsongeschikte gerechtigden – periode 2009-2010 - Regeling voor Zelfstandigen

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
9/10/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail
Na een periode van arbeidsongeschiktheid is het voor de meeste zelfstandigen mogelijk om zonder problemen hun vroegere werkzaamheden te hervatten. Voor een aantal onder hen is dit echter niet zo evident. Sommigen kunnen hun uitgeoefende activiteit niet onmiddellijk voor de volle 100 procent hervatten. Voor hen voorziet de Belgische ziekteverzekering de mogelijkheid om gedeeltelijk het werk te hervatten.
 
In 2010 oefenden in totaal 5.657 gerechtigden een deeltijdse activiteit uit. Van de 3.448 gerechtigden die in 2010 hun deeltijdse activiteit hebben stopgezet, heeft 17,78% terug voltijds het werk hervat. In het geval de toelating tot het uitoefenen van een deeltijdse activiteit wordt gegeven binnen de 6 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid, stijgt dit percentage. 

Meer informatie

Contacten