Rapport over de bestaande gegevens inzake arbeidsongeschiktheid betreffende de beroepsherscholing – periode 2010-2012

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
9/10/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail

Het aantal aanvragen voor socio-professionele re-integratie is in stijgende lijn. Op een totaal van 2466 aanvragen in de Hoge Commissie van de GRI tussen 2010 en 2012, werden er 2437 toegekend. Het percentage van positieve beslissingen is dus 97%.

Dit impliceert dat 1025 personen in arbeidsongeschiktheid een opleidingstraject konden starten.

  • De gerechtigden die een programma van beroepsherscholing volgen zijn hoofdzakelijk mannen (53,41%), met een leeftijd van 31 tot 45 jaar, wonende in Wallonië (70%) behorende tot de categorie van de werknemers.
  • De 2 voornaamste oorzaken van intrede in arbeidsongeschiktheid van de gerechtigden die een programma beroepsherscholing volgen zijn musculoskeletale aandoeningen (27%) en mentale stoornissen (20%). Het feit dat deze twee groepen aandoeningen de voornaamste oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid, komt overeen met de vastgestelde tendensen in andere OESO-landen.

Meer informatie

Contacten