Ziekteverzekering werknemers en zelfstandigen: uitkeringen - ontwikkelingen 2006-2011

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV - Dienst Uitkeringen
Publicatiedatum
9/10/2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Incapacité de travail
Deze studie biedt vooreerst een overzicht van de belangrijkste reglementaire wijzigingen tijdens de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 in de sector van de uitkeringen. Het tweede gedeelte geeft een samenvatting van verschillende interessante gepubliceerde gerechtelijke uitspraken uit diezelfde periode over de evaluatie van de staat van arbeidsongeschiktheid en de toepassing van de cumulatieregeling als de schade al wordt vergoed door een andere wetgeving of het gemeen recht. In de beide delen komen zowel het stelsel van de werknemers als het stelsel van de zelfstandigen aan bod.

Meer informatie

Contacten