Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen?

Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door ziekte of een ongeluk (uitgezonderd beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer in staat zijn om te werken, hebben recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Hier vindt u het aantal personen in langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolgde van psychische stoornissen, en meer specifiek voor de ziektes burn-out en depressie. Deze cijfers tonen het aantal arbeidsongeschiktheden van meer dan één jaar (invaliditeit).


Een toename van 39,23% van langdurige burn-outs en depressies in 4 jaar

De periode van “invaliditeit” begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. In de onderstaande tabel vindt u de evolutie van 2016 tot 2020 terug van het aantal personen met burn-out en depressie en die erkend zijn in invaliditeit op 31 december van elk jaar (het gaat hier over een foto van de situatie op die datum). Deze cijfers bestaan uit langdurige burn-outs, zonder dat de oorzaak (beroepsmatig of niet) wordt verduidelijkt.

Burn-out en depressie maken deel uit van de ziektegroep “Psychische stoornissen”. In dit opzicht geven we ook het aantal erkende invaliden weer voor het geheel van deze ziektegroep.
Verder tonen we ook het totaal aantal personen met meer dan één jaar arbeidsongeschiktheid, alle ziektes samengeteld.
Aangezien de statutaire ambtenaren niet ten laste vallen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (ZIV) voor het gedeelte uitkeringen, worden zij niet opgenomen in deze gegevens.

Situatie voor loontrekkenden in 2020 (werknemers en werklozen):

  • 36,87% van de personen in invaliditeit behoren tot de ziektegroep “Psychische stoornissen”. Van deze personen in invaliditeit ten gevolge van psychische stoornissen lijdt 46,10% onder een depressie en 19,37% onder een burn-out.
  • Burn-out en depressie vertegenwoordigen 24,14% van de gevallen in langdurige arbeidsongeschiktheid: burn-out 7,14%, depressie 17%.
  • Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal langdurige arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out en depressie met 38,72%: +41,50% voor depressie, +32,53% voor burn-out.

Situatie voor zelfstandigen in 2020:

  • 24,91% van de personen in invaliditeit bevinden zich in de ziektegroep “Psychische stoornissen”. Van deze personen in invaliditeit ten gevolge van psychische stoornissen lijdt 44,11% onder een depressie en 25,42% onder een burn-out
  • Burn-out en depressie vertegenwoordigen 17,32% van de gevallen in langdurige arbeidsongeschiktheid: burn-out 6,33%, depressie 10,99%
  • Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal langdurige arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out en depressie met 50,93%: +55,60% voor depressie, +43,38 % voor burn-out.

Vooral vrouwen getroffen

We hebben het aantal depressies en burn-outs over 5 jaar uitgesplitst volgens 3 criteria : leeftijd, geslacht en regio.

2 opmerkelijke verschillen:

  • De leeftijdsgroep die het meest getroffen wordt, is die van 50 tot en met 59 jaar.
  • Vrouwen vertegenwoordigen meer dan 2/3 van de gevallen van depressies en burn-outs.

Onze gedetailleerde cijfers voor de periode 2016-2020 :

 

Wat kost het aan uitkeringen?

In 2019 gaven we meer dan 1,5 miljard euro uit aan uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door depressie of burn-out.

We hebben de uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen voor depressies en burn-outs uitgesplitst volgens 3 criteria: leeftijd, geslacht en regio.

Deze uitgaven omvatten de gewone uitkeringen, de inhaalpremies en de tegemoetkomingen voor de hulp van derden (als deze laatste 2 werden toegekend).

Bekijk onze gedetailleerde cijfers voor de periode 2016-2019 (de cijfers voor 2020 zullen binnenkort beschikbaar zijn):

Opgelet : De uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen en het aantal personen in invaliditeit zijn NIET vergelijkbaar:

  • Het aantal personen in invaliditeit vertegenwoordigt het aantal personen die erkend zijn in invaliditeit op 31 december van het betreffende jaar.
  • De uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen vertegenwoordigen alle kosten die gedurende een volledig jaar werden gemaakt. 

Een persoon die in het betreffende jaar erkend is in invaliditeit, maar wiens erkenning eindigt vóór 31 december, telt dus niet mee in het aantal personen in invaliditeit voor dat jaar. De uitkeringen die aan deze persoon werden uitbetaald, tellen wel mee in de uitgaven voor dat jaar.

Contacten