print

Webinar 20 september: de nieuwe aanvraagprocedure voor de terugbetaling van mobiele medische toepassingen

Datum
Van 20 september 2023 (10:00) Tot 20 september 2023 (12:00)
Locatie
Online, ,
Inschrijving


Een nieuwe procedure voor de terugbetaling van mobiele medische toepassingen werd recent goedgekeurd. Bedrijven, wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en ziekenhuizen kunnen gebruik maken van vernieuwde formulieren om tijdelijke of definitieve terugbetaling aan te vragen. We organiseren een webinar voor potentiële aanvragers om deze procedure en de nieuwe formulieren toe te lichten.

Terugbetaling van mobiele medische toepassingen

Sinds 2021 voorziet het RIZIV een procedure voor de terugbetaling van mobiele medische toepassingen. Twee jaar later werd deze grondig geëvalueerd en werd op basis hiervan een nieuwe procedure voorbereid. Deze werd 10 juli 2023 goedgekeurd door het Verzekeringscomité, en vanaf oktober 2023 zal een multidisciplinaire werkgroep starten met het evalueren van ingediende aanvragen en het eventuele uitwerken van terugbetalingen.

In vergelijking met de voorgaande procedure zijn onder meer volgende twee wijzigingen aangebracht:

  • Naast fabrikanten en verdelers van mobiele medische toepassingen zullen nu ook wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en ziekenhuizen aanvragen kunnen indienen.
  • Tijdelijke terugbetaling is mogelijk voor veelbelovende toepassingen waarvoor nog bijkomende evidentie verzameld wordt.
     

Webinar

We lichten deze nieuwe procedure toe tijdens een webinar. Die zal plaatsvinden op 20 september tussen 10u00 en 12u00. Extra duiding zal verschaft worden over onder meer:

  • De toepassingen die in aanmerking komen
  • De formulieren die ingevuld dienen te worden
  • Het verloop van de evaluatie door de multidisciplinaire werkgroep
  • Hoe positief geëvalueerde toepassingen in het zorgsysteem geïntegreerd zullen worden
  • Welke voorwaarden gekoppeld zijn aan een tijdelijke terugbetaling.

Na afloop van de toelichting zal er de mogelijkheid zijn vragen te stellen. De toelichting zelf zal opgenomen worden en zal later raadpleegbaar zijn op onze website. Deze webinar zal zich focussen op de algemene aspecten van de procedure. Aanvragers die bij het voorbereiden van hun dossier op specifieke problemen stoten, hebben de mogelijkheid om ons te contacteren via mail of om een presubmission meeting met het RIZIV aan te vragen.

De toelichting zal in het Nederlands gegeven worden en de gepresenteerde documenten zullen in het Frans opgesteld zijn. Simultaanvertaling naar het Frans zal echter beschikbaar zijn. Vragen kunnen in beide talen gesteld worden.

Inschrijving

Om een vlot verloop te garanderen vragen wij om u op voorhand in te schrijven voor deze webinar. Dit kan via onderstaande link. U ontvangt de praktische info over het webinar enkele dagen vooraf.

Contacten

Mobile health

E-mail: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be