COVID-19 : Aanmoedigingspremie voor het ziekenhuispersoneel

Hebt u in een ziekenhuis gewerkt van 1 september tot 30 november 2020? Dan hebt u misschien recht op een uitzonderlijke premie, om u aan te moedigen en uw inzet tijdens de 2e COVID-19-golf te erkennen.


Hebt u recht op de aanmoedigingspremie?

U kunt de aanmoedigingspremie krijgen als u op de payroll van een ziekenhuis staat en gewerkt hebt:

  • van 1 september tot 30 november 2020
  • in een algemeen ziekenhuis (universitaire ziekenhuizen en algemene gespecialiseerde ziekenhuizen inbegrepen) of in een psychiatrisch ziekenhuis, van de privésector of de openbare sector.

Welk bedrag krijgt u?

Als u voltijds hebt gewerkt in de periode van 1 september tot 30 november 2020, dan krijgt u 985 EUR bruto.

Als u deeltijds hebt gewerkt in die periode, dan krijgt u een aangepast bedrag.

Wanneer en hoe krijgt u de premie?

U moet geen aanvraag indienen!

Een bedrag van 200 miljoen EUR is voorzien om de premies toe te kennen aan het ziekenhuispersoneel.

De FOD Volksgezondheid berekent de verdeling daarvan in voorlopige bedragen voor de ziekenhuizen. Daarna storten wij die voorlopige bedragen aan de ziekenhuizen.

U krijgt uw premie vóór 31 december 2020 (samen met uw eindejaarspremie, uw loon van december of via een ander betalingssysteem).

Vragen?

 

Laatst aangepast op 22 december 2020