print

COVID-19 : Aanmoedigingspremie voor personen die in ziekenhuizen, in medische huizen en als thuisverpleegkundigen werken, en voor huisartsen in opleiding in een huisartsenpraktijk

Hebt u in een ziekenhuis, een medisch huis of in de thuisverpleging gewerkt, of was u aan de slag als huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk in de periode van 1 september tot 30 november 2020? Dan hebt u recht op een premie, om u aan te moedigen en uw inzet tijdens de 2e COVID-19-golf te erkennen.

Op deze pagina:


Wie heeft recht op de aanmoedigingspremie?

U kunt de aanmoedigingspremie krijgen als u gewerkt hebt in de periode van 1 september tot 30 november 2020:

 • als loontrekkende in een algemeen ziekenhuis (universitaire ziekenhuizen en algemene gespecialiseerde ziekenhuizen inbegrepen) of in een psychiatrisch ziekenhuis, van de privésector of de openbare sector.
  Huisartsen en specialisten in opleiding in een ziekenhuis worden als ziekenhuispersoneel beschouwd.
 • als loontrekkende in een dienst voor thuisverpleging
 • als loontrekkende in een medisch huis (aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel)
 • als zelfstandige verpleegkundige of zorgkundige in de thuisverpleging 
 • als huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk, in het kader van een overeenkomst tussen u en een interuniversitair centrum (CCFFMG, SUi).

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Bent u loontrekkende?

 • Als u voltijds hebt gewerkt in de periode van 1 september tot 30 november 2020, dan krijgt u 985 EUR bruto.
 • Als u deeltijds hebt gewerkt in die periode, dan krijgt u een aangepast bedrag.

Bent u zelfstandige? U vindt hier hoe we de premie berekenen.

Bent u huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk? U vindt hier hoe we de premie berekenen.

Wanneer en hoe krijgt u de premie?

U moet geen aanvraag indienen!

 • Voor personeel in een ziekenhuis of een dienst thuisverpleging: uw werkgever heeft normaliter uw premie gestort vóór 31 december 2020(samen met uw eindejaarspremie, uw loon van december of via een ander betalingssysteem).
 • Voor het personeel van demedische huizen:  uw werkgever betaalt uw premie. Een precieze datum van uitbetaling is momenteel niet vastgelegd.
 • Voor zelfstandige thuisverpleging en zorgkundigen: we hebben uw premie gestort op 29 juni 2021.
 • Voor huisartsen in opleiding in een huisartsenpraktijk: uw interuniversitair centrum betaalt uw premie binnen de maand nadat wij de premie aan het centrum hebben uitbetaald. We betalen alle aanmoedigingspremies aan het centrum op 26/11/2021, dus u ontvangt de premie vóór 26/12/2021.

Vragen?