Een serologische test aan de ziekteverzekering factureren

Als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u in verschillende gevallen serologische tests aan ons factureren.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om tests aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de voorschrijver, het maximum aantal testen per patiënt, enz.

Opgelet: binnenkort wijzigen de voorwaarden tot terugbetaling!


Criteria om deze test te kunnen factureren

DE INDICATIES

Momenteel bepaalt de regelgeving dat de test moet worden uitgevoerd bij een van deze 4 doelgroepen:

 • Bij gehospitaliseerde patiënten met Covid-symptomen en waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan.
  In dit geval moet de test ten minste 7 dagen na de start van de symptomen worden uitgevoerd.

 • Bij ambulante of gehospitaliseerde patiënten met langdurige Covid-symptomen, maar die een negatief resultaat op de PCR test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen werden getest via een PCR test.
  In dit geval moet het serologisch onderzoek ten minste 14 dagen na de start van de symptomen worden uitgevoerd.

 • Bij differentiële diagnose bij atypische symptomen, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.

 • Bij zorgverleners en personeel die werkzaam zijn in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (Covid-diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria), om hun serologische status te onderzoeken in het kader van lokaal risicomanagement.

Deze criteria dateren nog van in de eerste maanden van de pandemie. Een recent advies van de Risk Assessment Group (RAG), stelt dat er nog slechts 2 indicaties zijn om een serologische test uit te voeren:

 1. als onderdeel van een differentiële diagnose in uitzonderlijke situaties op ziekenhuisniveau (niet in de eerste lijn/algemene praktijk), zoals bij immuungecompromitteerde personen of vermoeden van MIS-C, met een negatieve PCR;
 2. vóór toediening van profylactische behandeling met Evusheld™ bij immuungecompromitteerde patiënten.

Het advies van de RAG stelt dat de serologische testen voor opsporing van covid-19 niet zinvol zijn voor:

 • de opvolging van  COVID-19,
 • na vaccinatie bij personen met een goed werkend immuunsysteem
 • voor gebruik bij de differentiaal diagnose bij patiënten met een milde klinische presentatie.

We vragen de voorschrijvende artsen deze adviezen toe te passen.

Naar aanleiding van een beslissing van het Verzekeringscomité op 19 december 2022 wordt binnenkort de regelgeving aangepast. Er zal enkel terugbetaling zijn voor de indicaties die worden gepubliceerd op de website van Sciensano, waarbij deze nieuwe indicaties zullen worden overgenomen. Van zodra bekend is wanneer het KB in voege zal gaan, publiceren we deze informatie op deze pagina.

HET VOORSCHRIFT

Het voorschrift moet de indicatie en de doelgroep bevatten waarin de test wordt uitgevoerd.

Bij onderaanneming zal het laboratorium dat de stalen het eerst ontvangt factureren, rapporten en de voorschriften bewaren.

Opgelet: Gezien er momenteel zeer beperkte indicaties zijn voor de serologische testen, en deze zich enkel situeren in het ziekenhuismilieu, zullen de testen binnenkort enkel terugbetaald worden wanneer ze werden voorgeschreven door een arts-specialist.

DE BETROUWBAARHEID VAN DE TEST

Let op: Wij vergoeden geen Immunochromatografische testen (snelle, niet-kwantitatieve testen).

HET AANTAL SEROLOGISCHE TESTS VOOR EENZELFDE PATIËNT

Serologische tests voor eenzelfde patiënt factureren kan u:

 • slechts 1 keer per voorschrift
 • maximaal 2 keer per periode van 6 maanden.

UW FACTURATIE

De test moet worden gefactureerd door een klinisch bioloog (arts of apotheker).

U kan een serologische test aan ons factureren via de code 554971 – 554982, voor 9,60 euro.

Een serologische test factureren via de verstrekkingen 552016 – 552020 of 551655 – 551666 uit artikel 24 van de nomenclatuur is niet mogelijk.

In de periode voor het in voege treden van het KB dat de vergoedingsvoorwaarden zal wijzigen, kan de prestatiecode 551655 – 551666 worden gebruikt voor een bepaling vóór toediening van profylactische behandeling met Evusheld™ bij immuungecompromitteerde patiënten, zoals aangegeven op de website van het KCE.

Meer informatie over de facturatie-instructies

Vragen?

 

Laatst aangepast op 23 januari 2023