print

Een serologische test aan de ziekteverzekering factureren

Als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u in verschillende gevallen serologische tests aan ons factureren.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om tests aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de voorschrijver, het maximum aantal testen per patiënt, enz.

De voorwaarden tot terugbetaling zijn gewijzigd sinds 1 september 2023.

Op deze pagina:

Criteria om deze test te kunnen factureren

DE INDICATIES

Sinds 1 september 2023 is de serologische test slechts terugbetaald in volgende indicaties:

  1. als onderdeel van een differentiële diagnose in uitzonderlijke situaties op ziekenhuisniveau (niet in de eerste lijn/algemene praktijk), zoals bij immuungecompromitteerde personen of vermoeden van MIS-C, met een negatieve PCR;
  2. vóór toediening van profylactische behandeling met Evusheld™ bij immuungecompromitteerde patiënten.

Het advies van de RAG , waarop deze indicaties gebaseerd werd, stelt dat de serologische testen voor opsporing van covid-19 niet zinvol zijn voor:

  • de opvolging van  COVID-19,
  • na vaccinatie bij personen met een goed werkend immuunsysteem
  • voor gebruik bij de differentiaal diagnose bij patiënten met een milde klinische presentatie.

We vragen de voorschrijvende artsen deze reglementering en adviezen toe te passen.

HET VOORSCHRIFT

Het voorschrift moet de indicatie en de doelgroep bevatten waarin de test wordt uitgevoerd.

Bij onderaanneming zal het laboratorium dat de stalen het eerst ontvangt factureren, rapporten en de voorschriften bewaren.

Opgelet: Gezien er momenteel zeer beperkte indicaties zijn voor de serologische testen, en deze zich enkel situeren in het ziekenhuismilieu, zijn de testen sinds 1 september 2023 enkel terugbetaald worden wanneer ze werden voorgeschreven door een arts-specialist.

DE BETROUWBAARHEID VAN DE TEST

Let op: Wij vergoeden geen Immunochromatografische testen (snelle, niet-kwantitatieve testen).

HET AANTAL SEROLOGISCHE TESTS VOOR EENZELFDE PATIËNT

Serologische tests voor eenzelfde patiënt factureren kan u:

  • slechts 1 keer per voorschrift
  • maximaal 2 keer per periode van 6 maanden.

UW FACTURATIE

De test moet worden gefactureerd door een klinisch bioloog (arts of apotheker).

U kan een serologische test aan ons factureren via de code 554971 – 554982, voor 9,60 euro.

Een serologische test factureren via de verstrekkingen 552016 – 552020 of 551655 – 551666 uit artikel 24 van de nomenclatuur is niet mogelijk.

Meer informatie over de facturatie-instructies

Vragen?