COVID-19 - Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Door de COVID-19-crisis zien de ziekenhuizen zich genoodzaakt om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kan een belangrijke impact hebben op de implementatie van bepaalde farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

We passen dan ook bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.


Machtigingen voor vergoedbaarheid

Verlenging van de machtiging vragen: ook mogelijk op afstand via de toepassing CIVARS

Dankzij de CIVARS-toepassing in e-Health kunnen artsen aanvragen tot verlenging van machtigingen indienen vanop afstand (dus zonder fysieke raadpleging door een patiënt). We vragen aan de artsen om de aanvragen zo veel mogelijk op die manier in te dienen. Zo willen we voorkomen dat behandelingen of terugbetalingen onderbroken worden voor patiënten die de verlenging van hun machtiging(en) niet tijdig zouden kunnen verkrijgen omdat hun raadpleging geannuleerd of uitgesteld is.

Als het voor de arts niet mogelijk is om verlenging te vragen van een machtiging die zal vervallen, is er een uitzonderlijke oplossing voorzien. U vindt ze hieronder.

Geldig tot minstens 31 mei

Voor elke machtiging waarvan de einddatum van de geldigheidsperiode later is dan 13 maart 2020, schuiven we die datum op tot minimum 31 mei 2020. Dat geldt voor de machtigingen voor vergoedbaarheid die een patiënt heeft gekregen van een adviserend arts van het ziekenfonds, voor een farmaceutische verstrekking, product (bv. medische voeding, magistrale bereiding, enz.) of specialiteit.

Bijzondere gevallen

Voor de machtigingen type ‘e’, zullen de bepalingen van artikel 110 – 9e alinea van het K.B. van 01.02.2018 niet van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis. Er zullen wel controles zijn om na te gaan of de hoeveelheden die terugbetaald werden tijdens de periode van verlenging van de geldigheid van de machtiging evenredig zijn met de duur van de verlenging.

Voor de machtigingen die een bepaald aantal verpakkingen per patiënt voorzien, vermeerdert de verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging het aantal vergoedbare verpakkingen niet.

Zuurstoftherapie

Voor zuurstof en de oxyconcentrators zal de lopende machtiging minstens tot en met 31 mei 2020 geldig blijven en de terugbetaling van maximaal 6 periodes van 1 maand mogelijk maken. Op die manier kan de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum.

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis

Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® minstens tot en met 31 mei 2020 kunnen afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen

Minstens tot en met 31 mei 2020 zullen, in het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terugbetaald zijn, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

Gezien de huidige omstandigheden van de COVID-19-pandemie, is elektronisch overleg toegestaan voor multidisciplinair overleg waarvoor normaal gezien de fysieke aanwezigheid van ieder lid vereist is.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de vergaderingen voor de diagnose van idiopathische pulmonale fibrose in het kader van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten Ofev en Esbriet vallen in het bijzonder onder die maatregel.

Vragen?

  • De artsen zullen binnenkort een e-mail ontvangen met daarin alle gedetailleerde informatie over de maatregelen voor geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een voorafgaande machtiging van de adviserend arts.
  • Zorgverleners met vragen over de terugbetaling van geneesmiddelen in het kader van de COVID-19-crisis kunnen die stellen via specpharma@riziv-inami.fgov.be.
  • Voor alle andere vragen met betrekking tot de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.
 

Laatst aangepast op 27 maart 2020