print

Tabellen met basisgegevens uit de nomenclatuur

Uit de databank Nomensoft worden een aantal technische referentietabellen met gegevens uit de nomenclatuur beschikbaar gesteld.

Op deze pagina:


Doelstelling en doelpubliek

Het doel van deze tabellen is bepaalde basisgegevens geïntegreerd beschikbaar stellen voor een gespecialiseerd publiek zoals:

  • ziekenfondsen (verzekeringsinstellingen)
  • verzorgingsinstellingen (bv. ziekenhuizen, …)
  • software-ontwikkelaars
  • wetenschappelijke instellingen
  • wetenschappers
  • enz.

Bepaalde tabellen kunnen ook nuttig zijn voor individuele zorgverleners of studenten.

Opgelet! Door de bruto-informatie en de techniciteit zijn ze minder bedoeld voor de burgers.
 

Aangeleverde formaten 

De referentietabellen zullen worden aangeleverd in de formats XML en TXT.  Zie het Excelbestand:  Excelbestand over de inhoud van de Nomensoft tabellen. (Versie 01.01.2023)

Bewaar de zip bestanden eerst op uw harde schijf vooraleer ze te openen

Toepassingsdatum van de tabellen : 01.09.2024,  datum aanmaak van de tabellen: 18.07.2024

Gecoördineerde tabellen :

Updatebestanden:

 

Raadpleeg de historiek van de updatebestanden

Alert via e-mail

Met een ‘alert’ via e-mail houden wij gespecialiseerde gebruikers op de hoogte over de referentietabellen met basisgegevens uit de nomenclatuur. Inschrijven voor het alert kan via nomen@riziv.fgov.be, met als onderwerp ‘Alert Tables NomenSoft’.

Contacten

Nomenclatuur - Algemene info

E-mail: nomen@riziv-inami.fgov.be