print

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : uitzonderlijke maatregelen in de strijd tegen COVID-19

In deze crisiscontext past het RIZIV regelmatig bepaalde regels aan van de verzekering voor geneeskundige verzorging. We nemen deze uitzonderlijke maatregelen in functie van de noden op het terrein.

Ons doel? Het werk van alle zorgverleners ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19. Zodat ze nodige zorg op een veilige manier kunnen verstrekken, voor zichzelf en de burger. Daarnaast ondersteunen we de werking van de ziekenfondsen voor de burgers.

Blijf via deze rubriek op de hoogte van onze recente maatregelen. Om de info makkelijk terug te vinden, hebben we ze hieronder geordend per betrokken doelgroep.