print

Terugbetaling implantaten - Documenten voor IT-toepassing

Uitleg over het nieuwe terugbetalingssysteem en linken naar de nieuwe lijsten en formulieren

Op deze pagina:

Lijst en nominatieve lijsten voor IT-toepassingen: Uitleg

Opmerking: Onderstaande bestanden zijn de meest recente versies. Voor historiek zie onder 4.1 en 4.2

​Omschrijving​Naam

​Datum
publicatie
wijziging

​XLSX​XSD​XML
​Inhoudstafel lijst (3.1.3, …)​ListDivision19-03-2024URLURL
​Categorie (I.A,…)​ReimbursementCategory23-01-2020 ​​URLURL
Subcategorie (a,b,...)​​ReimbursementSubCategory23-01-2020 ​​URLURL
Lijst​List23-01-2020 ​​URL(1) 
Nominatieve lijst (xxx) : groepen (vb heupen, …)​NominativeListGroup17-05-2024​​URLURL
Nominatieve lijst (xxxyy)​​NominativeList17-05-2024​​URLURL
Nominatieve lijst details (productniveau) - Corr.​​NominativeListDetail23-01-2020 ​​URL(2)URL
ModificationType​​ModificationType23-01-2020 ​​URLURL
Concordantietabel - De Lijst - Corr. 2​
​Concordantietabel - De nominatieve lijsten - inclusief
aanpassingen lijsten van producten tussen 13/01/2014 en
30/06/2014 en wijzigingen prijzen
​01/08/2014
​​Concordantietabel - De Lijst - Neurostimulatoren in het geval van een obsessieve compulsieve stoornis, Neurostimulatoren in geval van bewegingsstoornissen & Materiaal voor ventrikelondersteuning Excel
bestand
​Concordantietabel-Verstrekkingen van de Lijst van de heupprothesen vóór en na de herziening van 01/06/201801/06/2018​Excel
bestand​ ​
​Concordantietabel-Verstrekkingen van de Lijst van de cochleaire implantaten vóór en na de herziening van 01/10/202301/10/2023​​Excel bestand

(1) List.xsd :

  • toevoegen tag Published
  • ModificationType : meerdere mogelijk (voorheen 0 of 1 mogelijk)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde NominativeLists  (nominatieve lijsten)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde ReimbursementConditions (vergoedingsvoorwaarden)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde Forms (formulieren)
  • Toevoeging lijst van gekoppelde InterpretationRules (interpretatieregels)

(2) NominativeListDetail.xsd :

  • opnieuw toevoegen van de optionele tag Multiplier
  • toevoegen tag Published