print

Antibiotica bij het kind in de ambulante zorg - Infospot

In deze Infospot stellen we het gebruik van antibiotica voor bij kinderen (van 0 tot en met 15 jaar). De gegevens komen uit onze databank Farmanet.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
10-07-2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)Deze data geven de terugbetaalde verpakkingen weer zoals afgeleverd door de apothekers in de openbare officina van dit land, dus geen ziekenhuisverbruik. We selecteerden de antibiotica voor systemisch gebruik en voor oftalmologisch gebruik. Omwille van de niet-vergoedbaarheid van dermatologische preparaten met antibiotica kozen we ervoor deze niet mee te nemen in deze publicatie. Voor redenen van overzichtelijkheid beperkten we ons tot de farmaceutische specialiteiten en lieten de magistrale bereidingen terzijde. Voor de leeftijd van het kind werd de leeftijd van de verjaardag genomen in het kalenderjaar dat de apotheker het antibioticum afleverde.

De databank Farmanet van farmaceutische specialiteiten is anoniem doch wel voldoende gedetailleerd naar leeftijd en naar antibioticum-gebruik door dezelfde patiënt. Dubbeltellingen van patiënten komen dus niet voor. De ATC-code is de Anatomische-Therapeutische-Chemische code volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Omwille van de niet-interpreteerbaarheid van DDD (defined daily dose zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie) is deze parameter niet gebruikt. We gebruiken de parameters ‘aantallen patiënten’ en ‘aantal verpakkingen’.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be