print

Consensusvergadering ‘Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine’ – Video-opnames

Op 25 mei 2023 organiseerde het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen een consensusvergadering rond het thema “Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine”.

Herbekijk de video-opnames van deze consensusvergadering opgesplitst per onderwerp.

Uitgever
B. Collin
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
07-06-2023
Publicatietype
Film-Video
Thema's
Geneesmiddelen (zorgkwaliteit)

Inleidende toespraken (methodologie en cijfers)


Algemene inleiding


Volwassenen: preventieve behandeling


Volwassenen: acute behandeling


Kinderen, adolescenten (preventieve en acute behandeling)


Ouderen (preventieve en acute behandeling)


Vrouwen: menstruatiegebonden migraine, zwangerschap (preventieve en acute behandeling)


Optimale opvolging (inclusief rolverdeling/samenwerking 1e, 2e en 3e lijn) (Enkel de presentatie van de bibliografische groep)


Rol van andere gezondheidszorgberoepen (teaching, educatie, therapietrouw, …)

Kinderen, adolescenten (preventieve en acute behandeling)

Contacten

Consensusvergaderingen

Tel: +32(0)2 739 77 34

E-mail: consensus@riziv-inami.fgov.be