print

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen in de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2022

In deze infospot overlopen we de top 25 van werkzame bestanddelen van geneesmiddelen in 2022 in de ambulante sector op basis van de uitgaven van de ziekteverzekering, met daarbij een woordje uitleg.

Uitgever
B. Collin
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
27-11-2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)

De top 25 van de werkzame bestanddelen vertegenwoordigen 34 % van de netto-geneesmiddelenuitgaven van de verplichte ziekteverzekering (het persoonlijk aandeel van de patiënt dus niet meegerekend) en 19 % van het behandelingsvolume. 

Nieuw op de eerste plaats is apixaban, een van de vier nieuwe orale antistollingsmiddelen, waarvan er drie in de top 25 staan. Deze hebben in 10 jaar tijd een belangrijke plaats ingenomen onder de antistollingsmiddelen. Ze worden gebruikt bij de preventie van trombosen.

Naast de kostprijs en het aantal dosissen, bepalen we ook het aantal patiënten aan wie een bepaald werkzaam bestanddeel werd afgeleverd. Deze informatie geeft een ander beeld en laat ons toe om de moleculen te typeren volgens de epidemiologie, de behandelingsduur en de behandelingskost per dag voor de ziekteverzekering.

Het aantal mensen dat het griepvaccin vergoed kreeg in 2022 is gezakt naar 1,9 miljoen. Het is daarmee wel nog altijd het geneesmiddel uit deze top 25 dat aan het grootste aantal patiënten werd voorgeschreven. 69% van de griepvaccins die in 2022 werden afgeleverd, waren voorgeschreven door apothekers.

Acht middelen uit deze top worden slechts afgeleverd aan kleine groepen patiënten (<10.000) voor langdurige behandelingen met een hoge dagelijkse kost. Andere moleculen worden daarentegen voorgeschreven aan grote aantallen patiënten met een relatief lage dagelijkse kost.

Ter verduidelijking: naast deze top 25 betalen we nog 701 andere werkzame bestanddelen terug in de ambulante sector.

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be