print

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2018 (december)

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2018 (december)

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
05-12-2019
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (zorgkwaliteit)

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen1 vertegenwoordigen 35 % van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte ziekteverzekering) en 23 % van het behandelingsvolume (DDD2). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 werkzame bestanddelen nog 724 werkzame bestanddelen waarvoor er een tegemoetkoming is door de verplichte ziekteverzekering in de ambulante sector.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be