print

Gezondheidszorg in Europa

Het “Observatoire social européen” (OSE - European Social Observatory) volgt, in opdracht van het RIZIV, de maatregelen en evoluties inzake gezondheidszorg op in het kader van de Europese gemeenschap. Op regelmatige tijdstippen brengt het Observatoire hierover verslag uit aan het Verzekeringscomité en de Algemene raad.

Daarnaast heeft het “Observatoire” ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa. Deze nieuwsbrief is beschikbaar op de website van het Observatoire en ook op de website van het RIZIV. Hieronder vindt u de reeds beschikbare nieuwsbrieven.

Publicatietype
Studie
Thema's
Verzorging door …