print

Goed gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen: aanbevelingen voor de patiënten

Wat is het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen? De deskundigen van onze consensusvergaderingen hebben die vraag in de verschillende aspecten beantwoord. In samenwerking met Test-Aankoop delen we deze keer hun wetenschappelijke aanbevelingen rechtstreeks mee aan patiënten en algemeen publiek onder de vorm van een folder en een brochure.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, in samenwerking met de Verbruikersunie Test-Aankoop
Publicatiedatum
29-11-2018
Publicatietype
Infobrochure
Thema's
Geneesmiddelen


Wat je moet weten over astma

Bij astma is er meestal een chronische ontsteking van de luchtwegen waardoor die heftig kunnen reageren op prikkels. De spiertjes in de luchtwegen trekken samen en het slijmvlies aan de binnenkant zet uit. Gevolg is een vernauwing die de ademhaling bemoeilijkt.

Astma begint meestal in de kinderjaren, maar kan ook op volwassen leeftijd de kop opsteken.
De ernst en het verloop van de ziekte is wisselend, van af en toe een piepende ademhaling tot zware beperkingen door ademgebrek.

Genezen kan niet, de klachten onder controle houden wel.

Geneesmiddelen zijn nodig, maar hun goede werking hangt ook af van andere meer algemene maatregelen die ook bijdragen tot het onder controle houden van de ziekte. Die pijlers bestaan uit het stoppen met roken, een gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en het mijden van prikkels.

Geneesmiddelen helpen de klachten onder controle te houden, verminderen de kans op ernstige aanvallen en verbeteren de levenskwaliteit. Het maakt een groot verschil of je de medicatie correct gebruikt of niet.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de folder “Astma… en wat nu?” en de brochure “Astma bij volwassenen: Wat moete je weten?” voor de patiënten over gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van astma bij de volwassene.

Van onze deskundigen naar de patiënten

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert tweemaal per jaar een ‘consensusvergadering’. De deskundigen van het Comité evalueren de medische praktijk in een welbepaalde sector en formuleren aanbevelingen voor de zorgverleners.

Na afloop van de consensusvergadering van mei 2017 publiceerde de jury haar rapport over ‘het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene’.

We hebben samengewerkt met Test-Aankoop om de aanbevelingen in dat rapport te vertalen naar een toegankelijke brochure.

Contacten

Consensusvergaderingen

Tel: +32(0)2 739 77 34

E-mail: consensus@riziv-inami.fgov.be