print

Mijlpalen van het verleden, bakens voor de toekomst - Belgische verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De GVU-verzekering heeft sinds 1964 een hele evolutie gekend. We hebben de grote mijlpalen van de verzekering in kaart gebracht. Er zijn heel wat inspanningen geleverd om de sociale bescherming op het vlak van ziekte en invaliditeit te verbeteren.

Wat brengt de toekomst voor de GVU-verzekering? We hebben een aantal bakens voor de toekomst uitgezet.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
30-01-2014
Publicatietype
Infobrochure


50 jaar RIZIV mag niet ongemerkt voorbijgaan. Gedurende deze periode heeft de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een ganse evolutie gekend. In dit document worden de grote mijlpalen van de verzekering in kaart gebracht. Dit overzicht toont duidelijk aan welke inspanningen werden geleverd om de sociale bescherming op het vlak van ziekte en invaliditeit te verbeteren.

Het 2e deel van het document zet een aantal bakens uit voor de toekomst. Hierbij werd in belangrijke mate inspiratie geput uit een bevraging die werd georganiseerd bij de stakeholders die deelnemen aan het overleg dat in de schoot van het RIZIV wordt gevoerd. 10 essentiële thema’s werden geïdentificeerd die in de komende jaren op de agenda zullen staan.