print

MSD Health Literacy Awards

Gezondheidswijsheid (« Health Literacy ») is een term die verwijst naar de capaciteit van mensen om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken.

Het niveau van gezondheidswijsheid verhogen, vergt een inspanning van de hele maatschappij. MSD Belgium heeft daarom het initiatief genomen om 15 partners uit de gezondheidszorg te verenigen om een prijs uit te reiken die de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid belonen.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
14-10-2014
Publicatietype
Conferentie


Op 16 oktober 2014 vond de awardceremonie van de Well Done – MSD Health Literacy Awards plaats. De juryvoorzitter was Stephan Van den Broucke, professor psychologie en gezondheidspreventie aan de Université Catholique de Louvain en expert op het gebied van gezondheidswijsheid. Ri de Ridder, directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV en Benoit Collin, adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV, hebben de door de jury toekende AWARDS uitgereikt. Er werden drie prijzen uitgereikt namelijk de “First Line Award”, de “Specialty Care Award” en de “Community Award”.

Dit evenement wordt gesteund door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het kader van hun 50e verjaardag.

De jury kroonde de volgende projecten tot winnaars:

Winnaar Categorie First Line Award:

Wijkgezondheidscentrum Daenshuis – Beste Zussen (Aalst)
Beste Zussen is een samenwerkingsinitiatief van de NGO Soroptimist international charter Aalst en wijkgezondheidscentrum Daenshuis. Het is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor kansarme vrouwen waarop thema’s worden besproken die aangebracht en voorbereid worden door de vrouwen zelf. Elk thema is telkens een combinatie van ‘het beste voor vrouwen in alle bestaanssituaties in hun leven’ en ‘duurzame gezondheidspromotie en ziektepreventie’. Het doel hiervan is het sterker maken van de personen in de doelgroep door hun niveau van gezondheidswijsheid te verhogen, drempels en taboes rond ziekte en gezondheid te verbreken en deze doelgroep dus bewuster te maken van gezondheid en ziekte zodat ze hierdoor sterker staan naar hun gezin toe en naar zichzelf als persoon.

“Dit project werd gekozen als winnaar omdat dit uitermate relevant is in het domein van gezondheidswijsheid. Het pakt een duidelijk geval van een tekort aan ‘health literacy’ op een heel kwalitatieve manier aan. Ook de gerichtheid op kansarmen en empowerment van vrouwen, de participatieve benadering, de duidelijke objectieven en goede implementatie zijn sterke punten van dit project. Bij de jury heerste dan ook een duidelijke consensus over de kwaliteiten van deze inzending waardoor dit duidelijk een welverdiende winnaar is in deze categorie”, aldus professor Van den Broucke.

  

Winnaar Categorie Specialty Care Award:

AZ Maria Middelares Dienst Dermatologie-Huid(k)uurtje (Gent)
Atopisch eczeem (= erfelijk eczeem) is een vaak voorkomende chronische aandoening bij kinderen, met een grote impact op de dagelijkse activiteiten van het kind en zijn ouders. Het ziektebeeld verloopt in opstoten, met soms schoolverlet, slaaptekort en hospitalisatie tot gevolg. Een goede preventieve verzorging van de huid kan het aantal en de ernst van dergelijke opstoten aanzienlijk verminderen en de levenskwaliteit van deze patiëntjes verhogen. Het “Huid(k)uurtje” biedt aan ouders en kinderen een praktische handleiding en psychologische ondersteuning voor de dagelijkse verzorging van de eczeemhuid, wat de kwaliteit van leven van het eczeempatiëntje en zijn omgeving aanzienlijk verhoogt.

“Dit project werd gekozen als winnaar vanwege een algemene consensus over de kwaliteiten ervan. Vooraleerst sluit dit heel goed aan bij het thema gezondheidswijsheid. De informatie die aan de kinderen en ouders verstrekt wordt, zorgt voor een aanzienlijke verbetering van hun levenskwaliteit. Daarnaast is de jury heel erg overtuigd van de uitstekende uitvoering van dit project,” zegt professor Van den Broucke.

  

Winnaar Categorie Community Award:

Nationaal Verbond Van de Socialistische Mutualiteiten - Rugwebcoach (Brussel)
Mensen met rugpijn krijgen van de Rugwebcoach elke week advies over een aantal problemen waarmee elke ruglijder te maken krijgt. Er leeft een groot aantal misvattingen over rugpijn (enquête “Hoe denk jij over rugpijn”? - 2013). De doelstellingen van de Rugwebcoach zijn dan ook :

  • Correcte, praktische en wetenschappelijk verantwoorde informatie aanbieden die een antwoord geeft op de vragen van ruglijders i.v.m. rugpijn.
  • Beter onder controle krijgen van rugpijn door kennis van pijnverlichtende methoden.
  • Betere kennis van rugsparende technieken.
  • Kennis van risicovolle gedragingen die rugpijn uitlokken.

“Dit project werd gekozen als winnaar omdat dit project heel relevant is voor de problematiek van rugpijn. De doelstellingen en de doelgroep zijn duidelijk gedefinieerd en de methode is heel goed onderbouwd. Daarnaast is de doelgroep voldoende betrokken dankzij de goede implementatie van dit project. Ook de kwaliteit van het didactisch materiaal en de generaliseerbaarheid van dit project naar andere pathologieën toe, zijn heel sterke punten,” legt professor Van den Broucke uit.