print

Observatorium voor patiëntenmobiliteit: jaarverslag 2012

Elk jaar verzorgen de Belgische zorginstellingen buitenlandse patiënten. Om de instroom in kaart te brengen en de gevolgen ervan te onderzoeken voor de wachtlijsten en het zorgaanbod, richtten wij in 2011 het Observatorium voor patiëntenmobiliteit op. We deden dat samen met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. In zijn 1e jaarverslag geeft het Observatorium een overzicht van de werkzaamheden sinds de start.

Uitgever
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Auteur
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit; Internationaal (Terugbetaling)


Patiëntenmobiliteit

In het 1e werkingsjaar legde het Observatorium vooral de nadruk op het verzamelen van gegevens. Vooral over de mobiliteit van patiënten die behandeld zijn in Belgische ziekenhuizen, maar die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds: wie zijn ze, welke behandeling kregen ze en wat is het land van herkomst? In dat verband keurde het Observatorium een nieuwe indeling goed van de categorieën van patiënten, met een aangepaste codering voor de verzekerbaarheid van elke patiënt.

Wachttijden voor behandeling

Het observatorium verzamelt ook permanent gegevens over de wachttijden voor de behandeling in Belgische ziekenhuizen van patiënten die wel aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. Binnen het Observatorium werd een werkgroep ‘Registratie wachttijden’ opgericht om een opvolgingssysteem van wachttijden uit te werken. In nauwe samenwerking met het Intermutualistisch agentschap (IMA) is er een 1e aanzet gegeven voor een methodologie om wachttijden in België te meten.

Nood aan een leidraad voor Belgische ziekenhuizen

In 2012 maakte het Observatorium ook een analyse van de contracten tussen Belgische ziekenhuizen en buitenlandse zorgverzekeraars. Daaruit bleek dat er nood is aan een leidraad om zo’n contracten af te sluiten.

Contacten

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

E-mail: obs_pat_mob@riziv-inami.fgov.be