print

Observatorium voor patiëntenmobiliteit: jaarverslag 2013

Elk jaar verzorgen de Belgische zorginstellingen buitenlandse patiënten. Om de instroom in kaart te brengen en de gevolgen ervan te onderzoeken voor de wachtlijsten en het zorgaanbod, richtten wij in 2011 het Observatorium voor patiëntenmobiliteit op. We deden dat samen met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. In zijn 2e jaarverslag geeft het Observatorium een overzicht van zijn activiteiten in 2013.

Uitgever
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Auteur
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit; Internationaal (Terugbetaling)


Systemen voor gegevensregistratie

Het Observatorium heeft in 2013 vooral de systemen voor gegevensregistratie verder gezet en concreet uitgewerkt. Die systemen zijn ontwikkeld om info ter beschikking te stellen – zo juist en zo omvattend mogelijk – over de instroom van buitenlandse patiënten in Belgische ziekenhuizen.

Aantal buitenlandse patiënten

Het jaarverslag bevat de meest actuele cijfergegevens over buitenlandse patiënten in België, gebaseerd op de ‘minimale ziekenhuisgegevens’ (2009-2011).

Besluit:

  • Het aantal verblijven in Belgische ziekenhuizen van niet-inwoners is beperkt: 1,5 % voor klassieke hospitalisatie en 1,3 % voor daghospitalisatie (gemiddelde percentages voor heel België).
  • Het aantal patiënten uit onze buurlanden is het hoogst, met name uit Nederland (57,4 %) en Frankrijk (20,5 %).

Leidraad voor Belgische ziekenhuizen

In 2013 heeft het Observatorium een leidraad gemaakt voor de Belgische ziekenhuizen. Die kan voor hen een handig instrument zijn tijdens onderhandelingen met buitenlandse zorgactoren, meer bepaald om afspraken te maken over essentiële zaken bij de opname van buitenlandse patiënten.

Wachttijden voor behandeling

Het Observatorium verzamelt ook permanent gegevens over de wachttijden voor behandeling in Belgische ziekenhuizen van patiënten die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. In nauwe samenwerking met het Intermutualistisch agentschap (IMA) heeft het de methodologie vastgesteld voor de monitoring van wachtlijsten bij bepaalde ingrepen en technische presentaties in het ziekenhuismilieu.

Contacten

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

E-mail: obs_pat_mob@riziv-inami.fgov.be