print

Observatorium voor patiëntenmobiliteit: jaarverslag 2014

Elk jaar verzorgen de Belgische zorginstellingen buitenlandse patiënten. Om de instroom in kaart te brengen en de gevolgen ervan te onderzoeken voor de wachtlijsten en het zorgaanbod, richtten wij in 2011 het Observatorium voor patiëntenmobiliteit op. We deden dat samen met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. In zijn 3e jaarverslag geeft het Observatorium een overzicht van zijn activiteiten in 2014.

Uitgever
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Auteur
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit; Internationaal (Terugbetaling)


Systemen voor gegevensregistratie

Het Observatorium heeft in 2014 de systemen voor gegevensregistratie concreet verder gezet en uitgewerkt. Die systemen zijn ontwikkeld om info ter beschikking te stellen – zo juist en zo omvattend mogelijk – over de instroom van buitenlandse patiënten in Belgische ziekenhuizen.

Aantal buitenlandse patiënten

Het jaarverslag bevat de meest actuele cijfergegevens over buitenlandse patiënten in België, gebaseerd op de ‘minimale ziekenhuisgegevens’ (2008-2012).

Besluit:

  • Het aantal verblijven in Belgische ziekenhuizen van niet-inwoners in 2012 blijft beperkt, en procentueel is er zelfs een lichte daling: 1,4 % voor de klassieke hospitalisatie en 1,2 % voor de daghospitalisatie (gemiddelde percentages voor heel België).
  • Het aantal patiënten uit onze buurlanden blijft het hoogst, met name uit Nederland (53,2 %) en Frankrijk (24,7 %).

     

Wachttijden voor behandeling

Het Observatorium verzamelt permanent gegevens over de wachttijden voor behandeling in Belgische ziekenhuizen van patiënten die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. De methodologie is verder verfijnd voor de monitoring van de wachtlijsten bij bepaalde ingrepen en technische presentaties in het ziekenhuismilieu.

Contracten met buitenlandse verzekeringsinstellingen

Het Observatorium heeft ook de contracten geanalyseerd die Belgische ziekenhuizen hebben afgesloten met buitenlandse verzekeringsinstellingen. Uit die analyse bleek de noodzaak van een leidraad, specifiek voor het afsluiten van dergelijk type contract.

Contacten

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

E-mail: obs_pat_mob@riziv-inami.fgov.be