print

Observatorium voor patiëntenmobiliteit: jaarverslag 2015-2016

Elk jaar verzorgen de Belgische zorginstellingen buitenlandse patiënten. Om de instroom in kaart te brengen en de gevolgen ervan te onderzoeken voor de wachtlijsten en het zorgaanbod, richtten wij in 2011 het Observatorium voor patiëntenmobiliteit op. We deden dat samen met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. In zijn 4e jaarverslag geeft het Observatorium een overzicht van zijn activiteiten in 2015-2016.

Uitgever
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Auteur
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit; Internationaal (Terugbetaling)


Uit dit verslag blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames van buitenlandse patiënten die zich in België laten verzorgen reeds een aantal jaren stabiel blijft.

Aantal buitenlandse patiënten in België

Uit de analyses blijkt dat de instroom van buitenlandse patiënten relatief beperkt blijft, namelijk ongeveer 1,53 % van het totaal aantal ziekenhuisverblijven. 37,8 % van de verblijven van buitenlandse patiënten hebben betrekking op patiënten die niet in België gedomicilieerd zijn. Bij de meerderheid van deze verblijven gaat het om daghospitalisatie en bij één vijfde daarvan om klassieke hospitalisatie. Het overgrote deel van deze patiënten is gedomicilieerd in de buurlanden. Net als de voorgaande jaren gaat het vooral om patiënten uit Nederland met 61,2 % van de verblijven, gevolgd door Frankrijk (9,6 % van de verblijven) en Duitsland (3,8 % van de verblijven).

Analyse van de zorgcontracten

Het Observatorium heeft ook de zorgcontracten bestudeerd die de Belgische ziekenhuizen hebben afgesloten met buitenlandse zorgverzekeraars. De kwaliteit van het merendeel van die contracten blijkt uitstekend te zijn, ook al zijn de bepalingen over de informatie aan en de communicatie met de patiënt en de bepalingen betreffende de nabehandeling voor verbetering vatbaar. De contracten opgesteld met een openbare zorgverzekeraar voldoen over het algemeen beter aan de richtlijnen van het Observatorium dan de contracten afgesloten met een private zorgverzekeraar.

Wachttijden voor de behandeling

Het Observatorium heeft ook aandacht besteed aan de wachttijden bij medische beeldvorming en cataract. Het blijkt dat de geregistreerde wachttijden kunnen verschillen in functie van de werking en de organisatie van de ziekenhuizen alsook, in het geval van medische beeldvorming, van de pathologie van de patiënten. Onder wachttijd wordt verstaan de tijd tussen het moment van de beslissing om de ingreep uit te voeren en het moment waarop die daadwerkelijk plaats vindt.

Contacten

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

E-mail: obs_pat_mob@riziv-inami.fgov.be