print

Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België

Toegang tot gezondheidszorg in België is voor onze bevolking in zijn geheel relatief goed. De ongelijkheden tussen sociaaleconomische groepen blijven echter groot en zijn de afgelopen 10 jaar zelfs toegenomen, als gevolg van de aanzienlijke verslechtering van de situatie voor kwetsbare groepen. We gaven de opdracht aan het European Social Observatory (OSE) om hierover een onderzoeksrapport te maken.

Uitgever
OSE
Auteur
Rita Baeten en Sophie Cès
Publicatiedatum
28-07-2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Terugbetaling; Toegangsvoorwaarden

 

Doel van het onderzoeksrapport

Het rapport:

  • analyseert de kenmerken van personen die de grootste moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot noodzakelijke gezondheidszorg.
  • beschrijft voor welke gezondheidsdiensten en -producten er de meeste financiële belemmeringen zijn en analyseert de belangrijkste toegangsdrempels
  • stelt beleidsaanbevelingen voor om de situatie te verbeteren, vooral voor de meest kwetsbaren.

Enkele conclusies van het onderzoeksrapport

  • Mensen met een laag inkomen hebben het steeds moeilijker om de kosten voor gezondheidszorg te betalen en de terugbetaalbare kosten voor te schieten.
  • De complexiteit van het Belgische gezondheidszorgsysteem is een belangrijke barrière voor toegang tot de zorg.
  • De digitalisering van sociale, administratieve en gezondheidsdiensten maakt het systeem nog complexer.

De onderzoekers roepen de stakeholders in de gezondheidszorg op om een diepgaande dialoog aan te gaan over de vraag hoe we kunnen evolueren naar een betere gezondheidsdekking in ons land.

Contacten

Rita Baeten (OSE)

E-mail: baeten@ose.be