print

PROMES – Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg

PROMES (PROjecting Medical Spending) is een microsimulatiemodel ontwikkeld door het Federaal planbureau, in samenwerking met het RIZIV.
Het model heeft als doel de evolutie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging te begrijpen en te projecteren op korte en middellange termijn.

We publiceren het rapport van mei 2018.

Uitgever
Federaal Planbureau
Auteur
Joanna Geerts, Karel Van den Bosch, Peter Willemé
Publicatiedatum
30-04-2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Financement


Wat vindt u in dit rapport ?

Het PROMES-rapport bevat meerdere delen:

  • een beknopt overzicht van de literatuur over de determinanten  van de zorguitgaven en het zorggebruik, met een situering van PROMES binnen een typologie van projectiemodellen voor de gezondheidszorguitgaven
  • een onderzoek van de structuur van de gedragsmodellen en een selectie van schattingsresultaten
  • de projectiemethode, mogelijkheden en beperkingen van het model, resultaten van het basisscenario en voorbeelden van alternatieve simulaties.

De bijlagen, het rapport van de pilootstudie en de voortgangsrapporten, bevatten meer gedetailleerde informatie over de modelspecificaties en resultaten.

Contacten

PROMES rapport

​​E-mail: