print

Studie over de mondgezondheid van de Belgische bevolking

Het project ‘Dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid van de Belgische bevolking’ verzamelt informatie over de mondgezondheid en volgt ze op.

Nadat het onderzoeksteam van de Interuniversitaire cel epidemiologie (ICE) in 2011 een 1e rapport heeft afgeleverd, heeft het nu een 2e rapport (2012-2014) klaar. De ICE heeft de resultaten op 5 juni 2015 aan een ruim publiek voorgesteld.


Het rapport 2012-2014

Het rapport 2012-2014 brengt de mondgezondheid van de Belgische bevolking in kaart. De opgemeten klinische resultaten zijn in verband gebracht met het mondgezondheidsgedrag, de geregistreerde medische en tandheelkundige zorg en de impact op de levenskwaliteit.

De resultaten zijn verzameld bij 1.887 personen, in de periode tussen februari 2013 en 15 april 2014.

Het onderzoeksteam ICE

De Interuniversitaire cel epidemiologie (ICE) heeft het onderzoek uitgevoerd. Dat is een samenwerkingsverband tussen de UGent, de VUB, de KU Leuven, de ULB, de UCL. De ICE voerde het onderzoek uit in opdracht van ons Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De dataregistratie verliep in nauwe samenwerking met het Sciensano.

Contacten

Pieter Van Meenen

Tel: +32(0)2 739 77 21

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be