Adviezen van het Observatorium voor chronische ziekten

Sinds 2012 evalueert het Observatorium voor chronische ziekte de behoeften van patiënten met chronische aandoeningen, identificeert het de moeilijkheden en de verbeteringspistes van hun tenlasteneming, en volgt het de oplossingen op.

Het Observatorium brengt geregeld adviezen uit, op eigen initiatief of op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid of andere organen.
Uitgever
J. De Cock
Auteur
Dienst voor geneeskundige verzorging
Thema's
Remboursement des soins

 

Adviezen 2020

Adviezen 2019

 

​Adviezen 2018

Adviezen 2017

  • De relatie patient – adviserend arts (document Nederlands-Frans niet vertaald)
    Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en ter info aan de verzekeringsinstellingen, de Technisch Medische Raad, het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
  • Besparingen in de gezondheidszorg
    Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Adviezen 2016

Contacten