print

De magistrale bereidingen - Infospot

De magistrale bereidingen - Infospot (april - mei - juni 2011)

Uitgever
J. De cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
03-07-2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen

Een magistrale bereiding is een geneesmiddel dat bereid wordt in de officina. Het kan gaan om een zeer specifieke formule, een gestandaardiseerd recept of om een samenstelling waarin een farmaceutische specialiteit wordt verwerkt. Alle producten die in de samenstelling van een magistrale bereiding worden gebruikt, voldoen aan de voorwaarden van de FOD Volksgezondheid, inzonderheid wat betreft de kwaliteit. Om recht te geven op een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, moeten de producten die in de samenstelling van een magistrale bereiding worden gebruikt, voorkomen op de lijst die als bijlage gaat bij het KB van 12 oktober 2004 en beantwoorden aan de voorgeschreven voorwaarden. De rechthebbende betaalt zijn persoonlijk aandeel per module. Een module bevat een vastgesteld maximumaantal gebruikseenheden, eigen aan elke galenische vorm (10 capsules, 5 zetpillen …).

In totaal vertegenwoordigen de magistrale bereidingen die in de openbare officina’s worden afgeleverd, een budget van 50 miljoen euro per jaar voor de verzekering en een budget van 17 miljoen euro voor de patiënten (deze uitgave is ook opgenomen in de berekening van de MAF (maximumfactuur) van de patiënten). 5 van de 100 geneesmiddelenvoorschriften zijn magistrale bereidingen.

In de meeste gevallen zijn die voorschriften toevallig. Op de 1,6 miljoen patiënten die in 2010 (tot november) een magistrale bereiding hebben ontvangen, heeft 53% er slechts één ontvangen. Ongeveer 20% van die patiënten (280.000 personen) hebben meer dan 4 magistrale bereidingen ontvangen.

De mogelijkheid om magistrale bereidingen voor te schrijven is in een aantal gevallen interessant. Sommige producten zijn gewoonweg niet beschikbaar in de vorm van “farmaceutische specialiteiten” en kunnen enkel in de vorm van magistrale bereidingen worden voorgeschreven (ureum of trimethoprim). Magistrale bereidingen zijn ook interessant omdat ze ervoor zorgen dat de dosering aan de patiënt kan worden aangepast (bijvoorbeeld wanneer er geen pediatrische vormen op de markt zijn), dat de galenische vorm kan worden aangepast om de inname door de patiënt te vergemakkelijken (vloeibare oplossing in plaats van tabletten), dat meerdere werkzame bestanddelen met elkaar kunnen worden gecombineerd (combinatie die niet als specialiteit beschikbaar is) of dat er  ereidingen zonder een mogelijk allergeen bewaarmiddel ter beschikking kunnen worden gesteld.

Bij sommige groepen van voorschrijvers kan het percentage voorschriften voor magistrale bereidingen soms zeer hoog zijn: 33 % van de voorschriften van de dermatologen, 15 % van de voorschriften van de reumatologen.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be