print

De TOP 25 van de geneesmiddelen in de uitgaven geneeskundige verzorging 2012 - Infospot

De TOP 25 van de geneesmiddelen in de uitgaven geneeskundige verzorging 2012 - Infospot (juli – augustus – september 2012)

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
09-09-2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)
Deze TOP 25 van de werkzame bestanddelen vertegenwoordigen 37 % van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte verzekering) en 23 % van het behandelingsvolume (DDD). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 werkzame bestanddelen nog 730 werkzame bestanddelen waarvoor er een verzekeringstegemoetkoming is in de ambulante sector.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be